วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BE8 จุดพลิกผันอยู่ที่ 3Q24

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BE8 จุดพลิกผันอยู่ที่ 3Q24

เรายังคงมองลบกับแนวโน้มของ BE8 ในระยะสั้น เพราะผลประกอบการ 2Q24 น่าจะยังแย่ yoy ดังนั้น เราจึงปรับลดประมาณการกำไรปี 2024 ลงอีก 8% เหลือ 265 ล้านบาท (+4%yoy) และ ปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 21 บาท อย่างไรก็ตาม

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BE8 จุดพลิกผันอยู่ที่ 3Q24

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BE8 จุดพลิกผันอยู่ที่ 3Q24

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BE8 จุดพลิกผันอยู่ที่ 3Q24       วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BE8 จุดพลิกผันอยู่ที่ 3Q24

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BE8 จุดพลิกผันอยู่ที่ 3Q24

 

 

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BE8 จุดพลิกผันอยู่ที่ 3Q24

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BE8 จุดพลิกผันอยู่ที่ 3Q24