วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TTW ที่หลบภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TTW ที่หลบภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน

แนวโน้มของ TTW ดูดีขึ้นใน 2Q24 จากการฟื้นตัวของกำไรทั้งธุรกิจน้ำประปาและธุรกิจโรงไฟฟ้ายอดขายน้ำประปาเติบโตก้าวกระโดด 8.4%qoq ในเดือรเม.ย.-พ.ค. ประกอบกับต้นทุนค่าไฟฟ้าทรงต้ว กำไรจากน้ำประปาจะเพิ่มขึ้น ธุรกิจโรงไฟฟ้าคาดจะพลิกกลับเป็นกำไรใน 2Q24

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TTW ที่หลบภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TTW ที่หลบภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TTW ที่หลบภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน             วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TTW ที่หลบภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TTW ที่หลบภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน