วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี VGI 4Q24 ฟื้นเป็นกำไรจากภาษีบวกกลับ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี VGI 4Q24 ฟื้นเป็นกำไรจากภาษีบวกกลับ

เรามอง Neutral แม้ 4Q24 ฟื้นเป็นกำไรสุทธิ 51 ลบ. แต่ถ้าไม่รวมรายได้ภาษีบวกกลับ จะมีผลขาดทุนก่อนภาษีใกล้เคียงคาด โดยผลประกอบการยังถูกกดดันจากค่าใช้จ่าย SG&A ที่เพิ่มขึ้นมากจาก บ.ย่อย และรายได้ยังโตไม่ทัน

แม้เราเชื่อผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดแล้ว แต่การฟื้นตัวยังมีความเสี่ยงสูง คงคำแนะนำ Neutral (TP 1.7 บาท)

4Q24 ฟื้นเป็นกำไรจากภาษีบวกกลับ แต่ถ้าไม่รวมยังขาดทุนสูง

VGI รายงาน 4Q24 (ม.ค.-มี.ค.24) ฟื้นเป็นกำไรสุทธิ 51 ลบ. และกำไรปกติ 32 ลบ. ดีกว่าเราคาดขาดทุน -224 ลบ. หลักๆ เกิดจากมีรายได้ภาษีบวกกลับ 270 ลบ. มาช่วยหนุนผลประกอบการ ถ้าไม่รวมจะมีผลขาดทุนก่อนภาษีที่ -238 ลบ. ใกล้เคียงเราคาดที่ -263 ลบ. และผลประกอบการฟื้นเป็นกำไรสุทธิ (vs 4Q23/3Q24 ที่ -260 ลบ./-3,339 ลบ.) และฟื้นเป็นกำไรปกติ (vs 4Q23/3Q24 ที่ -299 ลบ./-234 ลบ.) หลักๆ เป็นผลจากรายได้ภาษีบวกกลับเช่นกัน หากไม่รวมจะมีผลขาดทุนก่อนภาษี (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) (vs 4Q23/3Q24 ที่ -264 ลบ./-204 ลบ.) ขาดทุนยังสูง หลักๆ เกิดจากค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่ม (+22% y-y +11% q-q) จากการขยายกิจการของ บ.ย่อย (TURTLE และ RABBIT GROUP เป็นต้น) รวมทั้งปี FY24 (เม.ย.23-มี.ค.24) ขาดทุนสุทธิ -3,489 ลบ. (vs FY23 -65 ลบ.) หลักๆ เกิดจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน บ.ร่วม (KEX, JMART และบ.ร่วมอื่นๆ) และมีผลขาดทุนปกติ -833 ลบ. (vs FY23 -605 ลบ.) จากค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่ม +18% y-y และมีส่วนแบ่งขาดทุนจาก บ.ร่วมเพิ่มขึ้น

รายได้ 1,275 ลบ. (+2% y-y -4% q-q) เพิ่ม y-y จากการฟื้นของธุรกิจ OOH mediaหลัง COVID-19 คลี่คลายและใช้ Capacity ได้มากขึ้น (+14% y-y -12% q-q) แต่ลดลง q-q ตามฤดูกาล 

กำไรขั้นต้น 358 ลบ. (+11% y-y -24% q-q) เพิ่ม y-y จากการฟื้นของธุรกิจ Distribution ที่มีอัตรากำไรสูงขึ้นจากกลยุทธ์เพิ่มสัดส่วนขายสินค้า Own brand แต่ลดลง q-q ตามฤดูกาล 

ค่าใช้จ่าย SG&A 678 ลบ. (+22% y-y +11% q-q) เพิ่ม y-y จากการขยายกิจการของ บ.ย่อย (TURTLE และ RABBIT GROUP เป็นต้น) และเพิ่ม q-q ตามฤดูกาล  

 

 

ส่วนแบ่งจาก บ.ร่วม - 95 ลบ. (vs 4Q23/3Q24 ที่ -192 ลบ./-266 ลบ.) ขาดทุนลดลง y-y และ q-q จากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนลดลงหลังขาย RABBIT LINE PAY ไปตั้งแต่ 2Q24 JMART ฟื้นเป็นกำไรจากปีก่อนขาดทุน และ บ.ร่วมอื่นๆ ไม่มีการตั้งด้อยค่าสูงเหมือนไตรมาสก่อนหน้า

แนวโน้ม 1Q25F ขาดทุนลดลงอย่างมีนัยยะ และลุ้นงบปี FY25F ฟื้นเป็นกำไร

เราคาดผลขาดทุนใน 1Q25F (เม.ย.-มิ.ย.24) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเหลือ -28 ลบ. เนื่องจาก (1) ไม่ต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก KEX (ราว -160-180 ลบ./Q) หลังจากขายเงินลงทุน KEX ทั้งหมดที่ถืออยู่ไปใน 4Q24 และ (2) เข้าสู่ช่วง High season ของธุรกิจ OOH และเราคาดปี FY25F (เม.ย.24-มี.ค.25) ฟื้นเป็นกำไรสุทธิ 115 ลบ. จากรายได้ธุรกิจ OOH ฟื้นตัว +18% y-y หลัง COVID คลี่คลายและเริ่มกลับมาให้บริการตามปกติจากปีก่อนมีการปิดพื้นที่บางจุดเพื่อซ่อมแซมและก่อสร้างร้าน TURTLE SHOP และส่วนแบ่ง บ.ร่วมฟื้นเป็นกำไร 220 ลบ. จากไม่ต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก KEX อย่างไรก็ตาม เราประเมินผลประกอบการปี 25F มีความเสี่ยงสำคัญอยู่ที่ (1) รายได้ OOH media อาจต่ำกว่าคาด และค่าใช้จ่าย SG&A อาจสูงกว่าเราคาด (เราคาด +4% y-y)

คำแนะนำ

เราคงคำแนะนำ Neutral และราคาเป้าหมาย (TP25F) 1.70 บาท ประเมินด้วยวิธี SOTPs เทียบเท่า 0.8xPBV เราเชื่อว่าผลประกอบการ VGI ผ่านพ้นจุดต่ำสุดแล้ว อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของธุรกิจหลักยังมีความไม่แน่นอนจากค่าใช้จ่าย SG&A ที่มีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่องอาจสูงกว่าคาด นอกจากนี้ มีความเสี่ยงกรณีหากต้องด้อยค่าเงินลงทุนใน JMART เท่ากับราคาตลาด อาจทำให้ VGI ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่ากว่า -3 พันลบ. และทำให้ BVPS ลดลงเหลือราว 1.80 บาท/หุ้น

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี VGI 4Q24 ฟื้นเป็นกำไรจากภาษีบวกกลับ วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี VGI 4Q24 ฟื้นเป็นกำไรจากภาษีบวกกลับ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี VGI 4Q24 ฟื้นเป็นกำไรจากภาษีบวกกลับ