วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BTS - ผ่านช่วงที่แย่ที่สุดไปแล้ว

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BTS - ผ่านช่วงที่แย่ที่สุดไปแล้ว

เรายังคงคำแนะนำซื้อ BTS จากธีมการฟื้นตัว โดยในประเด็นแรก เราคาดว่าผลประกอบการน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปได้ในปี FY24 และ คาดว่ากำไรจะโตถึง 56% CAGR ในช่วงปี FY25F และ FY26F

เพราะไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจาก KEX แล้ว และ ผลการดำเนินงานของ SINGER ดีขึ้น ประเด็นที่สอง ความเสี่ยงเกี่ยวกับทางการเริ่มมีพัฒนาการที่เข้าทางของ BTS มากขึ้น เพราะบริษัทเริ่มได้รับเงินจากงาน E&M 2.3 หมื่นล้านบาทในเดือนเมษายน 2024 ทั้งนี้ BTS กำลังอยู่ระหว่างรอการชำระเงินสำหรับงาน O&M 3.36 หมื่นล้านบาท (หรือ 2.55 บาท/หุ้น)

เป้ารายได้ปี FY25F ลดลงเพราะงานก่อสร้างที่มี margin ต่ำ

BTS ประกาศเป้าหมายทางการเงินปี FY25F บน website ของบริษัท โดยไม่ได้ให้เป้ารายได้รวม แต่ให้เป้ารายได้ที่แยกตามกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจภาพการเคลื่อนไหวของรายได้ และ เปรียบเทียบกับปีที่แล้วได้ง่ายขึ้น เราจึงนำเป้ารายได้ของ
แต่ละกลุ่มธุรกิจมารวมกันเป็นรายได้รวม ซึ่งตามการคำนวณของเรา คาดว่ารายได้รวมของ BTS ในปี FY25 จะอยู่ที่ 1.63 หมื่นล้านบาท (สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2025) ลดลง 13% yoy เพราะคาดว่ารายได้จะลดลงจากธุรกิจการก่อสร้างซึ่งมี margin
ลดลงจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจ move (ระบบราง) ที่ 9.4 พันล้านบาท ลดลง 25% yoy เพราะจะรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูลดลง ในขณะที่ตั้งเป้ารายได้จาก VGI (ถือหุ้นอยู่ 61%) ที่
6-6.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% yoy

 

 

ปรับลดประมาณการกำไรปี FY24-FY25  

เรายังคงมองว่าผลประกอบการของ BTS ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 3QFY24 (สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2026) เพราะเราคิดว่าตั้งแต่ 4QFY23 เป็นต้นไป บริษัทไม่น่าจะต้องบันทึกการด้อยค่าก้อนใหญ่อีกแล้วจาก เราคาดว่า BTS จะพลิกเป็นกำไรสุทธิ 188 ล้านบาทใน 4QFY23 จากขาดทุนสุทธิ 4.7 พันล้านบาทใน 3QFY24 อย่างไรก็ตาม เราปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี FY24 (สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2024) ลง 34% และปี FY25 ลง 6% เพื่อสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่อ่อนแอเกินคาดของ VGI และโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ ซึ่งได้แก่ เหลือง และ ชมพู (ดู figure 1) ซึ่งเมื่ออิงตามประมาณการใหม่ของเรา จะทำให้กำไรโต 56% CAGR ในช่วงปี FY25-26F โดยปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรคือผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัทร่วม โดยคาดว่า VGI จะขาดทุนลดลงเพราะขาย KEX ซึ่งเป็นธุรกิจที่ขาดทุนออกไปตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 และ คาดว่า RABBIT น่าจะดีขึ้นตามผลการดำเนินงานของ SINGER ที่ดีขึ้น

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BTS - ผ่านช่วงที่แย่ที่สุดไปแล้ว

คงคำแนะนำซื้อ แต่ปรับลดราคาเป้าหมาย SOTP เป็น 7.20 บาท จาก 8.50 บาท

เรายังคงคำแนะนำซื้อ BTS แต่ปรับลดราคาเป้าหมาย SOTP เหลือ 7.20 บาท จากเดิม 8.50 บาท เพื่อสะท้อนถึงราคาเป้าหมายที่ลดลงของ VGI และ มูลค่าที่ลดลงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และ เหลือง

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BTS - ผ่านช่วงที่แย่ที่สุดไปแล้ว

 

 

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BTS - ผ่านช่วงที่แย่ที่สุดไปแล้ว

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BTS - ผ่านช่วงที่แย่ที่สุดไปแล้ว