วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี CKP - จะเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดในรอบปี 2024

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี CKP - จะเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดในรอบปี 2024

เราคาดว่า CKP จะยังมีผลขาดทุนสุทธิ 88 ล้านบาทใน 1Q24F ดีขึ้น yoy จากที่ขาดทุนสุทธิ 104 ล้านบาทใน 1Q23 แต่แย่ลงจากที่มีกำไรสุทธิ 543 ล้านบาทใน 4Q23

โดยผลประกอบการที่ดีขึ้น yoy จะเป็นเพราะรายได้จาก NN2 เพิ่มขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในเขื่อนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ในขณะที่ผลประกอบการที่แย่ลง qoq เป็นผลมาจากช่วง low season เราคาดว่าผลประกอบการของ CKP จะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภาวะ La Nina ในช่วง 2H24 เรายังคงคำแนะนำซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2024 ที่ 4.50 บาท

จะยังมีผลขาดทุนใน 1Q24F และทรงตัว yoy

เราคาดว่า CKP จะมีผลขาดทุนสุทธิ 88 ล้านบาทใน 1Q24F จากที่มีกำไรสุทธิ 543 ล้านบาทใน 4Q23 และ จากขาดทุนสุทธิ 104 ล้านบาทใน 1Q23 โดยผลประกอบการที่ดีขึ้น yoy จะเป็นเพราะปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโครงการ NN2 เพิ่มขึ้นเป็น 373GWh (+17%yoy) จากการที่ระดับน้ำในเขื่อนสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 362 masl (เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ย) ซึ่งเกินพอที่จะชดเชยปริมาณการผลิตไฟฟ้าของ XPCL ที่ลดลงเหลือ 1,053GWh (-17% yoy) ในช่วง low season นอกจากนี้ เรายังคาดว่า CKP จะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 10 ล้านบาท ดังนั้น เราจึงคาดว่าผลขาดทุนจากธุรกิจหลักใน 1Q24F จะอยู่ที่ 98 ล้านบาท จากที่มีกำไรจากธุรกิจหลัก 567 ล้านบาทใน 4Q23 และ จากที่ขาดทุนจากธุรกิจหลัก 104 ล้านบาทใน 1Q23

มีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้าสู่ภาวะ La Nina เร็วกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้

ตาม ENSO probabilities ของ NOAA ล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2024 ภาวะ El Nino ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในเดือนมีนาคม และ จะพลิกมาเป็นภาวะ neutral ในช่วงเดือนเมษายน และ พฤษภาคม 2024 ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการเข้าสู่ภาวะ La Nina ในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 60% เท่ากับประมาณการในเดือนที่แล้ว เราคาดว่าผลประกอบการของ CKP น่าจะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่ตั้งแต่ 2024 เป็นต้นไปจากการเข้าสู่ภาวะ La Nina รอบใหม่

 

 

คงคำแนะนำซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2024 ที่ 4.50 บาท

เราประเมินราคาเป้าหมายโดยใช้แบบจำลอง DCF (2024) และใช้สมมติฐาน risk free rate ที่ 3.5%, market risk premium ที่ 8% และ beta ที่ 1.2 เรามองว่าการลดดอกเบี้ยของ ธปท. ใน 2H24 จะเป็นปัจจัยกระตุ้นด้านบวกที่สำคัญต่อผลประกอบการของ CKP ใน 2H24 (ประมาณ 70% ของหนี้ระยะยาวของ XPCL เป็นสกุลบาท และ ส่วนที่เหลือเป็นสกุล USD) ทั้งนี้ MLR ที่ลดลงทุก ๆ 25bps จะทำให้ผลประกอบการเต็มปี 2024 ดีขึ้น 80 ล้านบาท (5%)

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี CKP - จะเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดในรอบปี 2024

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี CKP - จะเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดในรอบปี 2024

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี CKP - จะเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดในรอบปี 2024

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี CKP - จะเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดในรอบปี 2024

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี CKP - จะเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดในรอบปี 2024