วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BBL - กำไรต่ำกว่าคาดเพราะกันสำรองสูง

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BBL - กำไรต่ำกว่าคาดเพราะกันสำรองสูง

กำไรสุทธิของ BBL ใน 1Q24 อยู่ที่ 1.05 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% yoy และ 19% qoq ต่ำกว่าประมาณการของเรา 11% และ ต่ำกว่าประมาณการของตลาด 9% เพราะตั้งสำรองสูงกว่าคาด

ทั้งนี้ กำไรใน 1Q24 คิดเป็น 24% ของประมาณการกำไรทั้งปีของเรา โดยกำไรที่เพิ่มขึ้น yoy เป็นเพราะสินเชื่อและ NIM เพิ่มขึ้น ส่วนกำไรที่เพิ่มขึ้น qoq เป็นเพราะตั้งสำรองลดลง, สัดส่วน C/I ลดลงจากปัจจัยฤดูกาล และ non-NII เพิ่มขึ้น ภาพรวมของสินเชื่อมีการเติบโต 4% yoy และ 2% qoq โดยส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อระหว่างประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่ NIM ลดลงอยู่ที่ 3.06% ซึ่งเป็นไปตามคาด เพิ่มขึ้น yoy แต่ลดลง qoq จาก 3.19% จากต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น Credit cost เพิ่มขึ้นเป็น 125bps จาก 110bps ใน 4Q23 จากการตั้งสำรองเพิ่ม สัดส่วน NPL ยังเพิ่มขึ้น qoq เป็น 3% จาก 2.7% แต่ลดลง yoy จาก 3.1% ในขณะที่สัดส่วน coverage ratio ยังคงสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 291.7%

คาดว่าแนวโน้มจะดีขึ้นในช่วงปลายปีนี้

เราคาดว่าสินเชื่อในปีนี้จะขยายตัวเพียงเล็กน้อย 1.4% yoy โดยส่วนใหญ่จะมาจากสินเชื่อระหว่างประเทศ ในขณะที่คาดว่า NIM จะลดลงเหลือ 2.8% จาก 3.02% ในปี 2023 จากสมมติฐานว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปีนี้ ถึงแม้ว่า
สัดส่วน NPL จะเพิ่มขึ้น qoq แต่เราคาดว่าสัดส่วน NPL จะลดลงเหลือ 2.9% และ credit cost จะลดลงมาอยู่ที่ 100bps ภายในสิ้นปีนี้ เพราะธนาคารใช้กลยุทธ์แบบระมัดระวัง และ ธนาคารมีการปล่อยกู้สินเชื่อรายย่อยน้อยที่สุดในกลุ่ม (12% ของ
สินเชื่อรวม) เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2024F ที่ +7% yoy

 

 

คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 162 บาท โดย DPS อยู่ที่ 5.00 บาท (XD: 23 เม.ย. 2024) 

เรายังคงคำแนะนำซื้อ BBL โดยประเมินราคาเป้าหมายที่ 162 บาท อิงจาก PBV ปี 2024F ที่ 0.55x ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2024 ผลประกอบการอาจจะออกมาดีกว่ากรณีฐานของเรา 6%

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BBL - กำไรต่ำกว่าคาดเพราะกันสำรองสูง

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BBL - กำไรต่ำกว่าคาดเพราะกันสำรองสูง

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BBL - กำไรต่ำกว่าคาดเพราะกันสำรองสูง

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BBL - กำไรต่ำกว่าคาดเพราะกันสำรองสูง