วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ HMPRO ประมาณการ 1Q67F: คาดกำไรเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ HMPRO ประมาณการ 1Q67F: คาดกำไรเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ

เราคาด HMPRO จะรายงานกำไรสุทธิใน 1Q67F ที่ 1.7 พันล้านบาท (+6% YoY และ +2% QoQ) หนุนจากยอดขายที่ดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ กำไรใน 1Q67 คิดเป็น 24% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา

คาดว่า Same store sales จะคงอ่อนแอในไตรมาสที่หนึ่ง

มีสัญญาณบางอย่างชี้ว่ามีความเป็นได้ที่อุปสงค์จะเพิ่มขึ้นจาก i) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค(CCI) อยู่ที่ 63.0 ในเดือนมี.ค. 67 ฟื้นตัวต่อเนื่องจาก 40.2 ในเดือนพ.ค.65 และใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 67.6 (Figures 1 – 2), ii) การเข้าสู่ฤดูร้อนด้วยอุณหภูมิที่ 43ºC – 44.5ºC และคาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยช่วงเดือนมี.ค.และพ.ค. 67 ราว 0.5 ºC ถึง 1.9ºC (Figures 3 – 4) และ iii) ผลบวกจากแคมเปญกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐ (easy e-receipt) ช่วงวันที่ 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ.67 ปัจจัยดังกล่าวช่วยชดเชยบางส่วนกับ sentiment การจับจ่ายใช้สอยที่อ่อนแอ และ ทำให้ยอดขายสาขาเดิม (SSS: same store sales) ใน 1Q67 ลดลงเป็นเลขหลักเดียว (เทียบกับ +5.8% ใน 1Q66 และ -8.5% ใน 4Q66) เมือ่รวมกับผลของการขยายสาขา (มี 128 สาขา ณ สิ้นงวด 1Q67 เทียบกับ 120 สาขา สิ้นงวด 1Q66) เราประเมินว่า HMPRO จะรายงานยอดขายรวมใน 1Q67F ที่ 1.8 หมื่นล้านบาท (+7% YoY และ +9% QoQ)

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ HMPRO ประมาณการ 1Q67F: คาดกำไรเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ HMPRO ประมาณการ 1Q67F: คาดกำไรเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ

 

อัตรากำไรขั้นต้นจะชะลอตัวทั้ง YoY และ QoQ

เราคาด HMPRO จะมีอัตรากำไรขึ้นต้นใน 1Q67F อยุ่ที่ 26.0% (-10bps YoY และ -130bps QoQ) เทียบกับสมมติฐานปี 2567F ของเราในปัจจุบันอยู่ที่ 26.8% โดยที่ อัตรากำไรขั้นต้นน่าจะอ่อนตัวจาก i) ปัจจัยฤดูกาล, ii) สัดส่วนของ product mix (อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า) และ iii) ส่วนผสมของยอดขาย (ยอดขายจาก Mega Home มากขึ้น) ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นของร้านรูปแบบ Mega Home ต่ำกว่ารูปแบบ HomePro ราว 3-4% โดย ณ สิ้นงวด 1Q66 มีร้านรูปแบบ Mega Home อยู่ที่ 15 ร้าน และเพิ่มเป็น 21 ร้าน ณ สิ้นงวด 1Q67 สำหรับสัดส่วน SG&A ต่อยอดขายใน 1Q67 น่าจะลดลงอยู่ที่ 18.4% (เทียบกับ 18.5% ใน 1Q66 และ 20.8% ใน 4Q66) เนื่องจากค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่ำลง (ค่าไฟฟ้า (electricity tariff) ลดลง 20%YoY โดยค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคคิดเป็น 1-2% ของยอดขายรวม)

 

 

 

คงประมาณการกำไรปี 2567F ไว้เช่นเดิม

เรายังคงคาดว่ากำไรมีโมเมนตัมเชิงบวกใน 2H67F ด้วยแรงหนุนจาก sentiment และกำลังซื้อของผู้บริโภคดีขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจการมากขึ้นหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่สำเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม เรามองว่าประมาณการกำไรปี 2567F ในปัจจุบันของเรายังคงมี upside จำกัด

Valuation & Action

เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” HMPRO และคงราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 ที่ 13.00 บาทอิงจาก PER ที่ 24.0x (ค่าเฉลี่ยในอดีตระหว่างหุ้นกลุ่มนี้ในประเทศและต่างประเทศ-2.0 S.D.) หรือเท่ากับ PEG ที่ 2.4x บน EPS ปี 2567

Risks

เศรษฐกิจชะลอตัวลง ขยายสาขาได้น้อยกว่าที่วางแผนเอาไว้ ราคาพืชผลอ่อนแอ ภัยธรรมชาติ สินค้าค้างสต็อกเป็นจำนวนมาก

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ HMPRO ประมาณการ 1Q67F: คาดกำไรเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ HMPRO ประมาณการ 1Q67F: คาดกำไรเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ HMPRO ประมาณการ 1Q67F: คาดกำไรเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ HMPRO ประมาณการ 1Q67F: คาดกำไรเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ HMPRO ประมาณการ 1Q67F: คาดกำไรเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ