วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SMPC ถึงเวลาเจิดจร้า

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SMPC ถึงเวลาเจิดจร้า

SMPC รายงานกำไรสุทธิปี 2566 อยู่ที่ 371 ล้านบาท (-55% YoY) เนื่องจากการลดลงอย่างมีสาระสำคัญของยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้น ยอดขายปี 2566 อยู่ที่ 3.8 พันล้านบาท (-27% YoY) จากปริมาณยอดขายลดลง 13% YoY จาก 6.2 ล้านถังในปี 2565 เหลืออยู่ที่ 5.4 ล้านถังในปี 2566

ซึ่งเป็นผลจากอุปสงค์ลดลงท่ามกลางความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก (โดยเฉพาะอุปสงค์จากอเมริกาเหนือ) ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นปี 2566 ต่ำลงอยู่ที่ 17.6% (-8.1ppts YoY) นับเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี เนื่องจากการแข่งขันสูงขึ้นและการประหยัดจากขนาดน้อยลงตามการชะลอตัวของปริมาณยอดขาย ในด้านสัดส่วน SG&A ต่อยอดขายอยู่ที่ 10.6% (เทียบกับ 11.2% ในปี 2565) หลังจากสถานการณ์ด้านการขนส่งทางเรือ (freight) ได้กลับสู่ภาวะปกติ อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 9.7% (เทียบกับ 15.8% ปี 2565)

มีความเป็นไปได้ที่ปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ในไตรมาสที่หนึ่ง...

ปริมาณยอดขายมีสัญญาณเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่หนึ่งของปีหลังจากการฟื้นตัวของอุปสงค์เนื่องจาก i) ถัง LPG ถือเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นและ ii) ความกังวลต่อสภาวะชะลอตัวเศรษฐกิจโลกคลี่คลายลง การเพิ่มขึ้นของปริมาณยอดขายส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิต (utilization rate) ดีขึ้นและเกิดการประหยัดต่อขนาด ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น ดังนั้น กำไรใน 1Q67 มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ทั้ง YoY และ QoQ

…รวมถึงปี 2567 ด้วย

ผู้บริหารคาดปริมาณยอดขายจะฟื้นตัวได้ในปีนี้ โดยตั้งเป้าหมายปริมาณยอดขายไว้ที่ 6.8 ล้านถัง (+26%YoY) ช่วยหนุนจากการฟื้นตัวอุปสงค์จากทั่วทุกภูมิภาค ขณะที่ การประหยัดต่อขนาดบนการเพิ่มขึ้นของปริมาณยอดขายและการอ่อนค่าของเงินบาทจะช่วยกระตุ้นให้อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น ผู้บริหารคาดอัตรากำไรขั้นต้นราว 20% อยู่ในระดับที่มีความเป็นไปได้ (เทียบกับค่าเฉลี่ย 10-ปี (2557-2566) ที่ 23.1%) หากอิงตาม guidance ของบริษัท กำไรปี 2567 ของ SMPC จะอยู่ราว 500-550 ล้านบาทหรือเทียบเท่า EPS ราว 0.9 – 1.0 บาท ซึ่งตีความได้ว่าการเติบโตกำไรจะอยู่ในช่วง 35% และ 48%

 

 

Valuation

ปัจจุบันนี้ เรายังไม่มีคำแนะนำสำหรับหุ้น SMPC แต่ เรามองว่าจากความเป็นไปได้ในการฟื้นตัวของกำไรปี 2567 ในช่วง 35% และ 48% มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดพรีเมี่ยมได้บ้างบนราคาหุ้น SMPC จากการศึกษาวิเคราะห์ความอ่อนไหวของเรา (Figure 2) ในกรณีที่ EPS อยู่ที่ ~1.0 บาท (อิงจากสมมติฐานปริมาณยอดขายอยู่ที่ 6.8 ล้านถังและอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) อยู่ที่ 20.0%) ราคาของหุ้น SMPC จะอยู่ระหว่าง 11.0 บาท และ 15.0 บาท (อิงจาก PER ที่ 11.0X (ค่าเฉลี่ยในอดีต) และ ที่ 15.0X (ค่าเฉลี่ยในอดีต +1.0 S.D) ตามลำดับ


วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SMPC ถึงเวลาเจิดจร้า

Risk

เงินบาทแข็งค่าขึ้น, ความเสี่ยงด้านกฏเกณฑ์ของทางการ, ต้นทุนวัตถุดิบผันผวน, นโยบายการค้า, ความเสี่ยงด้านสินเชื่อและควาเสี่ยงจากสินค้าทดแทนกัน

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SMPC ถึงเวลาเจิดจร้า

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SMPC ถึงเวลาเจิดจร้า

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SMPC ถึงเวลาเจิดจร้า

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SMPC ถึงเวลาเจิดจร้า