GOLD Futures : บล.โกลเบล็ก ราคาทองวันนี้ 2,342.24 U$/ทรอยเอาน์ซ

GOLD Futures : บล.โกลเบล็ก ราคาทองวันนี้  2,342.24  U$/ทรอยเอาน์ซ

ราคาทองคำอ่อนตัวลงหลังอัตราเงินเฟ้อสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ 3.5% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มิ.ย. Gold Spot 2,342.24 U$/ทรอยเอาน์ซ (11 เม.ย. ณ เวลา 11.46 น.)

เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมายที่ 2% อย่างไรก็ตามครอบครัวของผู้นำกลุ่มฮามาสถูกอิสราเอลสังหารทำให้สงครามอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

คำแนะนำ แกว่งตัวในกรอบ 2,319-2,352 $/Oz

 

GOLD Futures : บล.โกลเบล็ก ราคาทองวันนี้  2,342.24  U$/ทรอยเอาน์ซ