หมูสามชั้น 175 บาท/กิโลกรัม หมูเนื้อแดงล้วน 120 บาท/กิโลกรัม

หมูสามชั้น 175 บาท/กิโลกรัม หมูเนื้อแดงล้วน 120 บาท/กิโลกรัม

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ข้าวและไก่เนื้อราคาเพิ่มขึ้น ข้าวโพดและกากถั่วเหลืองราคาลดลง ปลาป่น สุกรและไข่ไก่ราคาทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากหาบละ 624 บาท เป็นหาบละ 621 บาท

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สัญญาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2567 เพิ่มขึ้น 1 เซนต์ หรือ +0.23% ปิดที่ 4.295 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บุชเชล สัญญาข้าวโพด ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน หลังร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่นักวิเคราะห์ระบุว่า การปรับตัวขึ้นเป็นผลจากแรงซื้อชดเชยการทำชอร์ตเซลล์ของนักเก็งกำไร ขณะที่ผลผลิตปริมาณมากจะยังคงกดดันราคา

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

กากถั่วเหลือง : ราคาลดลง

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 22.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 21.80 บาท การเก็บเกี่ยวที่ประเทศบราซิลยังคงเร็วกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี โดยเก็บเกี่ยวได้จริงเกิน 75% แล้ว ขณะที่ปริมาณซื้อขายในตลาดปรับตัวลดลง ทำให้กดดันราคาตลาดปรับตัวลดลงเช่นกัน

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก 29 กุมภาพันธ์ 2567 สัญญาถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2567 ลดลง 4.50 เซนต์ หรือ -0.39% ปิดที่ 11.4075 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บุชเชล สัญญาถั่วเหลืองปรับตัวลงและอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี โดยถูกกดดันจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างต่อเนื่องในบราซิล ซึ่งจะเพิ่มอุปทานถั่วเหลืองในตลาดที่มีปริมาณมากอยู่แล้ว

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว
 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ราคาซื้อหน้าท่าเรือที่จีนยังทรงตัว ปริมาณซื้อยังคงปรับตัวสูงขึ้น ส่วนสต็อกทรงตัว ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท

สำหรับปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 632 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 639 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 491 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 490 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 2,100 บาท เป็นกระสอบละ 2,130 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,600 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว


 

สุกร : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ราคา (รถใหญ่คละขนาด) อยู่ที่ 66 บาทต่อกิโลกรัม โดยแต่ละพื้นที่จะใช้ราคานี้เป็นฐานในการบวกเพิ่ม ตามความเหมาะสมทั้งคุณภาพและระยะทางของแต่ละพื้นที่ ขณะที่ต้นทุนของฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 80 บาทต่อกิโลกรัม 

ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,500 บาท (บวก/ลบ 68)   

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น

กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อที่กิโลกรัมละ 42 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 41 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ ตัวละ 28.00 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.40 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 

----------------------------------------

ที่มา :  สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
           E-mail : [email protected]