วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ TACC ผลประกอบการ 4Q66: เป็นไปตามประมาณการของเรา

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ TACC ผลประกอบการ 4Q66: เป็นไปตามประมาณการของเรา

ผลประกอบการ 4Q66 และประกาศจ่ายเงินปันผลเต็มปีที่ 0.19 บาท/หุ้น (กำหนดขึ้น XD วันที่ 7 พฤษภาคม)

ผลประกอบการใน 4Q66 ดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ

กำไรสุทธิของ TACC ใน 4Q66 เพิ่มขึ้นเป็น 59 ล้านบาท (+32.3% YoY, +13.5% QoQ) สะท้อนถึง i) ยอดขายที่เพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ และ ii) อัตราภาษีที่ต่ำกว่าที่คาดเอาไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จากค่าใช้จ่ายพนักงาน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง และการกันสำรองการด้อยค่าของการลงทุนในบริษัทร่วม 30 ล้านบาทใน 4Q66 ทั้งนี้ กำไรสุทธิของ TACC ในปี 2566 อยู่ที่ 207 ล้านบาท (-12.1% YoY) ซึ่งเป็นไปตามประมาณการกำไรเต็มปีของเราที่ 206 ล้านบาท สำหรับใน 4Q66 รายได้จากการขายและบริการของ TACC อยู่ที่
460 ล้านบาท (+9.7% YoY, -8.0% QoQ) ในขณะที่ต้นทุนขายและบริการอยู่ที่ 308 ล้านบาท (+6.0% YoY,+8.2% QoQ) อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 33.1% จาก 30.8% ใน 4Q65 และ 33.3% ใน 3Q66 นอกจากนี้ สัดส่วน SG&A/ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 19.1% (จาก 17.9% ใน 4Q65 และ 17.8% ใน 3Q66) โดยสรุปแล้ว ผลประกอบการของ TACC ฟื้นตัวได้ตามที่เราคาดไว้ เนื่องจาก i) ยอดขายเพิ่มขึ้น YoY ii) เผชิญแรงกดดันน้อยลงจากราคาวัตถุดิบ และ iii) คุมค่าใช้จ่าย SG&A ได้ดี

มีแนวโน้มจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

เมื่อมองต่อไปข้างหน้า เรายังคงมองบวกกับแนวโน้มระยะยาวของ TACC เพราะผ่านช่วงที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดจากการที่วัตถุดิบแพงไปแล้ว ซึ่งจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานโดยรวมในปี 2567 โดยคาดว่า กำไรสุทธิจะอยู่ที่ 229 ล้านบาท (+10.6% YoY)

Valuation and action

เรายังชอบ TACC เนื่องจาก i) ROE ค่อนข้างสูง (>30%) มาตั้งแต่ปี 2565 และ ii) ผลประกอบการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรายังคงคำแนะนำซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2567 ที่ 5.95 บาท (PE ที่ 15.7x เท่ากับ -0.75 S.D.)

 

 

Risks

COVID-19 กลับมาระบาดใหม่, เศรษฐกิจถดถอย และ ความไม่สงบทางการเมืองของไทย