วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ AMATA ผลประกอบการ 4Q66: ดีกว่าคาด

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ AMATA ผลประกอบการ 4Q66: ดีกว่าคาด

กำไรสุทธิของ AMATA ใน 4Q66 อยู่ที่ 683 ล้านบาท (-13% YoY, +72% QoQ) สูงกว่าเราคาด 28% แต่ต่ำกว่า Bloomberg consensus 5% แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ (กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน) กำไรจากธุรกิจหลักใน 4Q66 จะอยู่ที่ 659 ล้านบาท (-3% YoY, +21% QoQ) ดีกว่าเราคาด 24%

โดยกำไรดีกว่าคาดจากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม (อัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าคาด 2.7%) และ ธุรกิจสาธารณูปโภค (รายได้ดีกว่าคาด 23%) ที่ดีกว่าคาด ทั้งนี้ กำไรจากธุรกิจหลักในปี 2566 อยู่ที่ 2 พันล้านบาท (-12% YoY) ดีกว่าเราคาด 7%

ประเด็นที่น่าสนใจจากผลประกอบการ 4Q66:

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม:

รายได้ใน 4Q66 อยู่ที่ 1.6 พันล้านบาท (+26% YoY, +2% QoQ) ทำให้รายได้ในงวด 2566 อยู่ที่ 4.8 พันล้านบาท (+67% YoY) โดยมีการโอนที่ดิน 302 ไร่ ใน 4Q66 (จาก 232 ไร่ใน 4Q65 และ 272 ไร่ใน 3Q66) ทำให้ยอดโอนที่ดินในงวด 2566 อยู่ที่ 787 ไร่ (+28% YoY) ต่ำกว่าประมาณการเต็มปีของเรา 5% ส่วนราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 5.4 ล้านบาท/ไร่ (จาก 5.6 ล้านบาท/ไร่ ใน 4Q65 และ 4.3 ล้านบาท/ไร่ ใน 3Q66) ทั้งนี้ ยอดขายที่ดินของ AMATA ใน 4Q66 อยู่ที่ 651 ไร่ ทำให้ยอดขายที่ดินในงวด 2566 อยู่ที่ 1,854 ไร่ ใกล้เคียงกับประมาณการเต็มปีของเรา อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 42.7% (เทียบ 66.8% ในงวด 4Q65 และ 37.3% ในงวด 3Q65) คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2566 ที่ 47.5% เทียบ 61.6% ในปี 2565 จากต้นทุน
ค่าที่ดินและค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ยอด backlog เมื่อสิ้นงวด 2566 อยู่ที่ 1.4 หมื่นล้านบาท (ในประเทศไทย 1.2 หมื่นล้านบาท และในเวียดนาม 2 พันล้านบาท)

ธุรกิจสาธารณูปโภค: รายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภคอยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท (+58% YoY, +25% QoQ) โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ YoY เป็นเพราะอุปสงค์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเวียดนาม ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงอยู่ที่ 18.1% (-5.5ppts YoY, -1.3ppts QoQ) โดยอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง QoQ เป็นเพราะราคาสาธารณูปโภคบางประเภทถูกควบคุมโดยรัฐบาลเวียดนาม อัตรากำไรขั้นต้นปี 2566 อยู่ที่ 20.4% (เทียบ 25.5% มีปี 2565)

 

 

 

 

ธุรกิจการเช่า: รายได้จากค่าเช่าลดลงอยู่ที่ 228 ล้านบาท (+19% YoY, +6% QoQ) ทำให้รายได้ค่าเช่ารวมอยู่ที่ 837 ล้านบาทในงวด 2566 (+2% YoY) โดยอัตรากำไรขั้นต้นใน 4Q66 อยู่ที่ 76.8% (+8.8ppts YoY, -2.6ppts QoQ) คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นปี 2566 อยู่ที่ 76.7% (+0.4ppts YoY)

อนุมัติจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการของ AMATA อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการดำเนินงานระหว่าง 1 มกราคม 2566 และ 31 ธันวาคม 2566 ที่ 0.4 บาท/หุ้น กำหนดขึ้น XD วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2% จากราคาปิดล่าสุด

Valuation

เรายังคงคำแนะนำ “ถือ” AMATA และประเมินราคาเป้าหมาย SOTP สิ้นปี 2566 ที่ 27.00 บาท

Risks

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical risk), เศรษฐกิจชะลอตัวลง, ภัยธรรมชาติ, การซื้อที่ดิน, การกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม, เงินทุนไม่เพียงพอ

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ AMATA ผลประกอบการ 4Q66: ดีกว่าคาด