วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี EGCO - ถูกฉุดจากการด้อยค่าของโครงการ Yunlin

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี EGCO - ถูกฉุดจากการด้อยค่าของโครงการ Yunlin

ขาดทุนหนักเกินคาดเพราะบันทึกการด้อยค่าของโครงการ Yunlin สูงกว่าคาด

EGCO ขาดทุนสุทธิ 1.42 หมื่นล้านบาทใน 4Q23 จากที่มีกำไรสุทธิ 2.4 พันล้านบาท ใน3Q23 และจากที่ขาดทุนสุทธิ 0.3 พันล้านบาทใน 4Q22 โดยผลขาดทุนใน 4Q23 หนักกว่าประมาณการของเรา (3.1 พันล้านบาท) อย่างมากเพราะมีการบันทึกการด้อยค่าจากโครงการพลังงงานลมนอกชายฝั่ง Yunlin สูงเกินคาดที่ 1.48 หมื่นล้านบาท (เราคาดว่าที่ 4.5 พันล้านบาท) แต่หากไม่รวมผลขาดทุนพิเศษ 1.5 หมื่นล้านบาท (การด้อยค่า 1.67 หมื่นล้านบาท, กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.0 พันล้านบาท และ กำไรจากตราสารอนุพันธ์ 0.3 พันล้านบาท) กำไรจากธุรกิจหลักจะอยู่ที่ 0.8 พันล้านบาท (-57%yoy, -76%qoq)
ทั้งนี้ EGCO ประกาศจ่ายเงินปันผลงวด 2H23 ที่ 3.25 บาท/หุ้น (กำหนดขึ้น XD วันที่ 13 มีนาคม 2024) คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.5%

คงประมาณการกำไรปี 2024F ไว้ที่ 9.7 พันล้านบาท (+3.9%yoy)

เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักใน 1Q24 จะเพิ่มขึ้น qoq เนื่องจาก i) รายได้ equity income สูงขึ้นจาก i) โครงการ Compass ในสหรัฐ (โรงไฟฟ้าก๊าซ กำลังการผลิต 652MWe ซึ่งมีการปิดใน 4Q23) ii) SBPL (มีการปิดซ่อมบำรุงสั้นลง) ในขณะที่คาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักในปี 2024 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก i) มีการรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปีจากโครงการ Compass ในสหรัฐ ii) รายได้ equity income จาก XPCL เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลของ El Nino ผ่านช่วง peak ไปแล้ว นอกจากนี้ เรายังคาดว่าความผันผวนของกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้จากการปรับโครงสร้างภายใน

 

 

คงคำแนะนำถือ และประเมินราคเป้าหมายปี 2024 ที่ 132 บาท

เราประเมินราคาเป้าหมายโดยใช้วิธี DCF (beta ที่ 1.0, risk free rate ที่ 3.5%, market risk premium ที่ 8%) เรามองว่าความไม่แน่นอนของการต่อสัญญา PPA ในโครงการ QPL เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม โดยเราคาดว่าจะเห็นความคืบหน้าของประเด็นนี้ใน 1H24 และจะอัพเดตข้อมูลในการประชุมนักวิเคราะห์ (วันที่ 11 มีนาคม 2024)

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี EGCO - ถูกฉุดจากการด้อยค่าของโครงการ Yunlin

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี EGCO - ถูกฉุดจากการด้อยค่าของโครงการ Yunlin

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี EGCO - ถูกฉุดจากการด้อยค่าของโครงการ Yunlin

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี EGCO - ถูกฉุดจากการด้อยค่าของโครงการ Yunlin