ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 75.02 บวก 0.23 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 76.88 ลบ -1.13 บาท

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 75.02 บวก 0.23 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 76.88 ลบ -1.13 บาท

ราคายางซื้อขายประจำวันผ่านตลาดกลางยางพาราจังหวัดของการยางแห่งประเทศไทยประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เวลา 16.30 น. ภาพรวมราคายางพาราทุกชนิดได้รับอิทธิพลจากเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของอังกฤษไตรมาส 4/2566 หดตัว 0.3% ซึ่งเป็นการหดตัวติดต่อกัน 2  ไตรมาส โดยเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเศรษฐกิจอังกฤษเกิดการถดถอยในทางเทคนิค และยังแสดงถึงการลงทุนหรือการบริโภคที่ก่อรายได้ให้ประเทศลดลง อาจกระทบอุปสงค์ที่มีต่อยาง และกลายเป็นปัจจัยฉุดรั้งต่อราคายางในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม จากการลดลงของเงินเฟ้อของสหรัฐ ตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มกลับมาสมดุล ทำให้ธนาคารใหญ่ของเยอรมันคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ถดถอยในปีนี้ ซึ่งอาจทำให้ราคายางได้รับผลดีตามไปด้วย

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 75.02 บวก 0.23 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 76.88 ลบ -1.13 บาท

 

 

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 75.02 บวก 0.23 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 76.88 ลบ -1.13 บาท

 

 

ยางแผ่นดิบ (สุราษฏร์ฯ) 75.02 บวก 0.23 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฏร์ฯ) 76.88 ลบ -1.13 บาท