วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Electronics Sector - เริ่มต้นได้ไม่ดี

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Electronics Sector - เริ่มต้นได้ไม่ดี

ถึงแม้ว่ายอดส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 18% yoy แต่ยอดส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางรายการ

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Electronics Sector - เริ่มต้นได้ไม่ดี

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Electronics Sector - เริ่มต้นได้ไม่ดี

 

 

 

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Electronics Sector - เริ่มต้นได้ไม่ดี

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Electronics Sector - เริ่มต้นได้ไม่ดี

 

 

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Electronics Sector - เริ่มต้นได้ไม่ดี