วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี WHA - 4Q23 กำไรตามคาด

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี WHA - 4Q23 กำไรตามคาด

กำไรธุรกิจหลักใน 4Q23 อยู่ที่ 2.4 พันลบ. ลดลง 16% yoy แต่เพิ่มขึ้น 233% qoq กำไรลดลง yoy เนื่องจากรายได้จากการขายสินทรัพย์ลดลง (857 ลบ.ใน FY23 เทียบกับ 1.9 พันลบ.ใน FY22)

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบนี้บรรเทาลงจากการฟื้นตัวของธุรกิจ IE (กำไรจากการดำเนงาน 2.4 พันลบ.เทียบกับ 2.1 พันลบ.ใน 4Q22) โรงไฟฟ้า (กำไรจากส่วนของผู้ถือหุ้น 296 ลบ.เทียบกับ 71 ลบ.) และธุรกิจน้ำในเวียดนามขาดทุน 8 ลบ.เทียบกับขาดทุน 86 ลบ. กำไรธุรกิจหลักไม่รวมค่าสินไหมทดแทนประกันของ Gheco-One 178 ลบ. (127 ลบ.สำหรับ WHA) บริษัทประกาศ DPS งวดสุดท้าย 0.117 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 2.5% XD วันที่ 9 พ.ค.

กำไรธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น 4% เป็น 4.4 พันลบ.

หากไม่รวมกำไร 345 ลบ.จากการขายศูนย์ข้อมูลในปี FY22 กำไรธุรกิจหลักจะเพิ่มขึ้น 15% yoy สาเหตุมาจาก (i) ยอดโอนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น 2,197 ไร่ใน FY23 เทียบกับ 1,991 ไร่ใน FY22 และอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นเป็น 54.9% เทียบกับ 45.8%;
(ii) การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของโรงไฟฟ้า (1.2 พันลบ. เทียบกับ 486 ลบ.); และ (iii) ส่วนแบ่งขาดทุนลดลงจากธุรกิจน้ำในเวียดนาม (-24 ลบ. เทียบกับ -211 ลบ.)


คาดผลการดำเนินงานจะยังดีต่อเนื่อง

เราคาดกำไรธุรกิจหลักจะเติบโต 6% เป็น 4.7 พันลบ.ใน FY24F สนับสนุนจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินทรัพย์ (5.3 พันลบ.เทียบกับ 3.7 พันลบ.) และเงินปันผลและค่าธรรมเนียมการบริหารที่สูงขึ้นจาก WHART และ WHAIR


คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 5.4 บาท

เรามีความคิดเห็นเชิงบวกสำหรับอุตสาหกรรมนิคมฯ เนื่องจากจำนวนการสอบถามจากลูกค้าใหม่จำนวนมาก และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และเราคาดยอดขายที่ดินใน FY24 อาจจะสูงกว่าเป้าหมาย 2,275 ไร่ของ WHA และประมาณการ 2,400 ไร่
ของเรา บริษัทมีลูกค้าที่คาดว่าจะสามารถปิดดีลได้มากกว่า 60% ของเป้าหมายปีนี้แล้ว ราคาหุ้นลดลง 9% YTD ถือเป็นโอกาสสะสม

 

 

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี WHA - 4Q23 กำไรตามคาด

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี WHA - 4Q23 กำไรตามคาด

 

 

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี WHA - 4Q23 กำไรตามคาด

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี WHA - 4Q23 กำไรตามคาด