หมูสามชั้น 170 บาท/กิโลกรัม หมูเนื้อแดงล้วน 115 บาท/กิโลกรัม

หมูสามชั้น 170 บาท/กิโลกรัม หมูเนื้อแดงล้วน 115 บาท/กิโลกรัม

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 ข้าวราคาเพิ่มขึ้น ข้าวโพด กากถั่วเหลืองและสุกรราคาลดลง ปลาป่น ไก่เนื้อและไข่ไก่ราคาทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากหาบละ 630 บาท เป็นหาบละ 624 บาท

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สัญญาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2567 ลดลง 8.25 เซนต์ หรือ 1.91% ปิดที่ 4.425 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บุชเชล สัญญาข้าวโพด ปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี โดยเข้าใกล้ระดับ 4 ดอลลาร์/บุชเชล โดยถูกกดดันจากผลผลิตปริมาณมากในสหรัฐฯ และแนวโน้มผลผลิตที่สูงของอเมริกาใต้

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

กากถั่วเหลือง : ราคาลดลง

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 22.30 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.00 บาท การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ประเทศบราซิลยังคงเร็วกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี เก็บเกี่ยวจริงตอนนี้เกิน 60% แล้ว ทำให้กดดันราคาตลาดปรับตัวลดลง ด้านสภาวะอากาศฝั่งเพาะปลูกประเทศอาร์เจนตินา ยังคงทรงตัว ยังไม่มีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนเข้ามาในช่วงใกล้นี้ ขณะที่ปริมาณซื้อขายในตลาดกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก 21 กุมภาพันธ์ 2567 สัญญาถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2567 ปรับลดลง 18.50 เซนต์ หรือ 1.56% ปิดที่ 11.65 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บุชเชล สัญญาถั่วเหลืองปรับตัวลงตามสัญญาข้าวโพด 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

 

 

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ราคาซื้อหน้าท่าเรือที่จีนทรงตัว ปริมาณซื้อปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย รวมถึงสต็อกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท

สำหรับปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 629 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 632 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 488 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 491 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 2,100 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,600 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว
 

 

สุกร : ราคาลดลง

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ราคา (รถใหญ่คละขนาด) อยู่ที่ 66 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,500 บาท (บวก/ลบ 68)   

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 41 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ ตัวละ 28.00 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.40 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 

---------------------------------------------

ที่มา :  สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
           E-mail : [email protected]