วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SUN ผลประกอบการ 4Q66: ดีกว่าคาด

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SUN ผลประกอบการ 4Q66: ดีกว่าคาด

กำไรสุทธิของ SUN ใน 4Q66 อยู่ที่ 118 ล้านบาท (+222% YoY, +40% QoQ) ดีกว่าประมาณการของเรา 13% และดีกว่า consensus 61% เนื่องจาก GPM แข็งแกร่ง และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงเกินคาด

ทั้งนี้ กำไรสุทธิในปี 2566 อยู่ที่ 375 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 186% YoY เพราะมีอุปทานข้าวโพดหวานเพียงพอและอุปสงค์การส่งออกยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

SUN ประกาศจ่าย i) เงินปันผล 0.25 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.7% และ ii) หุ้นปันผลในสัดส่วน 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล มูลค่าพาร์ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าการจ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น โดยกำหนดขึ้น XD วันที่ 29 เมษายน 2567 นอกจากนี้ SUN ยังประกาศเพิ่มทุน 129 ล้านหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

GPM แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ IPO

ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 60% YoY จากการเติบโตของยอดขายสินค้าทุกประเภท โดยเฉพาะข้าวโพดหวานอัดกระป๋อง และข้าวโพดหวานแช่แข็ง (+72% และ 130% ตามลำดับ) อย่างไรก็ตาม ยอดขายลดลง 17%QoQ เพราะปัจจัยฤดูกาลของส่งออก ในขณะเดียวกัน ยอดขายสินค้าพร้อมรับประทานเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 24% YoY และ 40% QoQ จากสินค้าหลักอย่างเช่น มันหวานญี่ปุ่นเผา และถั่วลายเสือต้ม นอกจากนี้ SUN ยังออกสินค้าใหม่ อย่างเช่น ลำไยลอยแก้ว

 

 

GPM ออกมาน่าประทับใจที่ 21.8% (สูงกว่าประมาณการของเราที่ 19.4%) เพิ่มขึ้น 7.2ppts YoY และ 1.6% QoQ จากการประหยัดต่อขนาด, การปรับราคาขาย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในขณะเดียวกัน สัดส่วน SG&A ต่อยอดขายลดลง YoY แต่เพิ่มขึ้น QoQ เป็น 10.2% ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ SUN ยังบันทึกผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 40 ล้านบาทใน 4Q66 จากที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 35 ล้านบาทใน 4Q65 และจากที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 26 ล้านบาทใน 3Q66

Valuation and action

เรายังคงคำแนะนำซื้อ SUN โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2567 ที่ 5.85 บาท (อิงจาก PER ที่ 10.5x เท่ากับ -0.25 S.D.) ซึ่งยังไม่รวมผลของการจ่ายหุ้นปันผล เราคาดว่าผลการดำเนินงานของ SUN ในปี 2567F จะแข็งแกร่งต่อเนื่อง จากแผนการขยายสินค้าพร้อมรับประทาน เราคาดว่าต้นทุนค่าระวางที่สูงขึ้นระหว่างเอเชีย และ ยุโรปจะส่งผลดีกับ SUN เพราะคู่แข่งในยุโรปจะมีต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เราคาดว่ากำไรใน 1Q67F จะลดลง QoQ จากผลของปัจจัยฤดูกาล และอัตราแลกเปลี่ยน

Risks

อัตราแลกเปลี่ยน, ต้นทุนวัตถุดิบ และการขนส่งสูงขึ้น, และสภาพภูมิอากาศ

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SUN ผลประกอบการ 4Q66: ดีกว่าคาด