วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ CPAXT แนวโน้มทางธุรกิจดีขึ้น

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ CPAXT แนวโน้มทางธุรกิจดีขึ้น

อัตราการเติบโตของรายได้ในสาขาเดิม (SSSG) เป็นบวกช่วง QTD ทั้งธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง แม้ว่ากำลังซื้อจะอ่อนตัวลง แต่อัตราการเติบโตของรายได้ในสาขาเดิม (SSSG) ช่วง QTD ยังคงเป็นบวกทั้งธุรกิจค้าส่ง (เป็นเลขกลางหลักเดียว)

และธุรกิจค้าปลีก (เป็นเลขสองหลักในไทย และ หลักเดียวสูงๆ สำหรับมาเลเซีย) ซึ่งทั้งสองธุรกิจคาดจะเติบโตเป็นเลขหลักเดียวกลาง ๆ ใน 1Q67 อัตรากำไรขั้นต้นคาดจะได้แรงหนุน QoQ จากการคัดเลือกสินค้า (product assortment) โดยเฉพาะหมวดอาหารสดและหมวดที่ไม่ใช่อาหาร ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจค้าส่งอาจทรงตัว YoY ใน 1Q67 เนื่องจากต้นทุนที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ในขณะที่รายจ่ายบางอย่างอาทิเช่น ค่าสาธารณูปโภคค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ platform อื่นยังคงมีอยู่ โดยภาพรวม เราคาดกำไรใน 1Q67 เติบโต YoY (จากการดำเนินงานดีขึ้น) แต่ลดลง QoQ (เพราะปัจจัยฤดูกาล)

ตั้งเป้าการเติบโตทั้งยอดขายและความสามารถในการทำกำไร ขณะที่ Synergy จากการปรับโครงสร้างธุรกิจเสร็จสมบูรณ์หลังจากกระบวนการควบรวมเรียบร้อยแล้ว

CPAXT มุ่งเป้าหมายยอดขายเติบโตจากทั้ง SSSG และการขยายสาขา (ประมาณ 6-8 สาขาสำหรับธุรกิจค้าส่งและ 110 สาขาสำหรับธุรกิจค้าปลีก (รูปแบบขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ 10 สาขาและสาขาขนาดเล็กอีก 100 สาขา) ขณะที่ อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 ตั้งเป้าหมายสูงขึ้นอีก 20bps สำหรับธุรกิจค้าส่งและ 50bps สำหรับธุรกิจค้าปลีก หลัก ๆ เนื่องจากการคัดเลือกสินค้า บริษัทคาดว่า Synergy จากการปรับโครงสร้างธุรกิจจะเป็นเรื่องของความประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ (เช่น การจัดการห่วงโซ่อุปทาน,เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าผ่านการวิเคราะห์เชิงลึก) และตั้งเป้า Synergy ที่ได้ราว 5 พันล้านบาท (1% ของยอดขายรวม) ภายใน 2-3 ปี โดยอาจมีบางส่วน (100-200ล้านบาท) เห็นผลในปีนี้ภายหลังการควบรวมเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2567

 

 

Re-rate PER เพื่อสะท้อนมุมมองบวกหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

จากผลงานใน 4Q66 ดูดี ประกอบกับ guidance การดำเนินงานปี 2567 ในเชิงบวก และประโยชน์จากการปรับโครงสร้างธุรกิจ เราได้ทบทวนสมมติฐานและปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2567 ขึ้นอีก 15% (Figure 2) กำไรของ CPAXT จะเติบโตที่ 31% และ 18% ตามลำดับในปี 2567-2568 ประโยชน์จากการปรับโครงสร้างธุรกิจจะเห็นภาพชัดเจนในระยะกลางถึงระยะยาว ในเวลาเดียวกันที่รายจ่ายบางอย่างจะเกิดขึ้นในระยะสั้น ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนผลประโยชน์ที่ได้หลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ เราจึง re-rate PER ใหม่เพิ่มจาก 32.0X (+1.0 S.D) เป็น 33.0X (+1.5 SD)

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ CPAXT แนวโน้มทางธุรกิจดีขึ้น

Valuation & action

เราปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 จากเดิม 30.00 บาทขึ้นใหม่ที่ 35.00 บาท อิงจาก PER ที่ 33.0x (ค่าเฉลี่ยในอดีตระหว่างหุ้นกลุ่มนี้ในประเทศกับในตลาดโลก +1.5 S.D) และคงคำแนะนำ “ ถือ”

Risks

เศรษฐกิจชะลอตัวลง ราคาสินค้าเกษตรลดลง ขยายสาขาได้น้อยกว่าแผนที่กำหนดไว้ disruption ที่เกิดจากเทคโนโลยีใหม่ ความเสี่ยงด้านกฏเกณฑ์ของทางการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการขยายกิจการในต่างประเทศ

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ CPAXT แนวโน้มทางธุรกิจดีขึ้น