วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MAJOR - ดีกว่าประมาณการของเราเพราะรายได้และ margin

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MAJOR - ดีกว่าประมาณการของเราเพราะรายได้และ margin

กำไรสุทธิของ MAJOR ใน 4Q23 อยู่ที่ 335 ล้านบาท (+237% yoy, +146% qoq) ดีกว่าประมาณการของเรา และของตลาดเพราะมีกำไรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 44 ล้านบาท, รายได้เพิ่มขึ้น และ อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น โดยกำไรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวมาจาก

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MAJOR - ดีกว่าประมาณการของเราเพราะรายได้และ margin

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MAJOR - ดีกว่าประมาณการของเราเพราะรายได้และ margin

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MAJOR - ดีกว่าประมาณการของเราเพราะรายได้และ margin

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MAJOR - ดีกว่าประมาณการของเราเพราะรายได้และ margin

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MAJOR - ดีกว่าประมาณการของเราเพราะรายได้และ margin