วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BH - กำไร 4Q23 ลดลง qoq แต่สูงกว่าเราคาดการณ์

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BH - กำไร 4Q23 ลดลง qoq แต่สูงกว่าเราคาดการณ์

กำไร 4Q23 สูงกว่าที่เราคาด แต่เป็นไปตามประมาณการของตลาด BH บันทึกกำไรธุรกิจหลัก 1.8 พันลบ. เพิ่มขึ้น 14% yoy แต่ลดลง 10% qoq ส่งผลให้กำไรธุรกิจหลักทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 7.0 พันลบ.ในปี FY23

โดยเพิ่มขึ้น 41% yoy บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย 3.15 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 1.3%XD วันที่ 13 มี.ค.

กำไรลดลง qoq เนื่องจากฤดูกาล

รายได้รพ.ลดลง 3% เป็น 6.5 พันลบ. เนื่องจากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติลดลง 2% (วันหยุดยาว) และรายได้ผู้ป่วยไทยลดลง 7% เนื่องจากโรคระบาดตามฤดูกาลน้อยลง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 50.0% เป็น 48.9% และสัดส่วน SG&A/รายได้เพิ่มเป็น 17.6% จาก 15.5% เนื่องจากการประหยัดจากขนาดที่ลดลง สัดส่วนรายได้ผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็น 68% ของรายได้กลุ่มจาก 67% ใน 3Q

กำไรจะเติบโตต่อเนื่องใน FY24

เราจะทบทวนประมาณการกำไรของเรา เนื่องจากกำไร FY23 สูงกว่าคาด เราคาดว่าผู้ป่วยต่างชาติ (ซึ่งปกติมารักษาโรคซับซ้อน) จะเพิ่มขึ้น และ BH จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หลัก

คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 282 บาท

แม้กำไรจะสูงเป็นประวัติการณ์ แต่ BH ก็มีการซื้อขาย PER ถูกเพียง 26.5x ของ FY24F หรือเกือบ -1SD ของค่าเฉลี่ยในอดีต

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BH - กำไร 4Q23 ลดลง qoq แต่สูงกว่าเราคาดการณ์

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BH - กำไร 4Q23 ลดลง qoq แต่สูงกว่าเราคาดการณ์

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BH - กำไร 4Q23 ลดลง qoq แต่สูงกว่าเราคาดการณ์

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BH - กำไร 4Q23 ลดลง qoq แต่สูงกว่าเราคาดการณ์