วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.โกลเบล็ก JUBILE “ถือ”

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.โกลเบล็ก JUBILE  “ถือ”

กำไรปี 66 ต่ำคาด 13% พร้อมปรับลดประมาณการปี 67 ลง

ประเด็นสำคัญในการลงทุน : 

- รายงานผลประกอบการ 4Q66 ที่ 54 ลบ. ต่ำกว่าที่เราคาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ หดตัว 31%YoY แต่เติบโต 6%QoQ : บริษัทรายงานรายได้ 390 ลบ. หดตัว 18%YoY แต่เติบโต 3%YoY เนื่องจากยอดขายต่อสาขา (Same store sales) ปรับตัวลงจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทำให้ลดการใช้จ่ายลงในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยลง ด้านอัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวใกล้เคียง 3Q66 ที่ 48.7% แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ทางบริษัทเน้นทำการตลาดกับลูกค้า VIP เพิ่มขึ้นทำให้สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ ด้านอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายปรับตัวขึ้นจาก 3Q66 ที่ 32.8% สู่ 33.9%ใน 3Q66 หากพิจารณาเป็นตัวเงินปรับตัวขึ้น 6% สู่ 132 ลบ. ขณะที่บริษัทรายงานกำไรปี 66 ที่ 203 ลบ. หดตัว 35%YoY และต่ำกว่าประมาณการเรา 13% 

- ปรับลดประมาณการรายได้และกำไรปี 67 ลดลง 3% และลดลง 13%  ตามลำดับ : เราปรับลดประมาณการรายได้และกำไรปี 67 ลงจาก 1.79 พันลบ. และ 276 ลบ. เหลือ 1.74 พันลบ. และ 241 ลบ. ลดลง 3% และ 13% จากประมาณการเดิมตามลำดับ เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและประชาชนลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยลงนอกจากนี้หนี้ภาคครัวเรือนที่ปรับตัวขึ้นเป็นปัจจัยกดดันต่อการซื้อสินค้าของประชาชน อย่างไรก็ตามเราคาดว่ารายได้และกำไร 1Q67 จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากมาตรการ Easy E-Receipt ของรัฐบาลที่เริ่มดำเนินการ 1 ม.ค.- 15 ก.พ. 67 จะช่วยหนุนรายได้และกำไร
 

 

 

- ปรับลดคำแนะนำลงเหลือ “ถือ” ที่ราคาเหมาะสม 19.50 บาท : ฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าเหมาะสมด้วยวิธี PE Ratio โดยอิงค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปีได้ Prospective P/E ที่ระดับ 14 เท่า โดยเราประมาณการณ์กำไรต่อหุ้นปี 67 ที่ 1.39 บาทต่อหุ้น ได้ราคาเหมาะสม 19.50 บาท ลดลงจากราคาเหมาะสมครั้งก่อนที่ 22.90 บาท ทั้งนี้ราคาปิดล่าสุดมี upside 15% และผลประกอบการยังไม่ฟื้นตัวทำให้เราปรับลดคำแนะนำจาก “ซื้อ” เหลือ “ถือ” 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.โกลเบล็ก JUBILE  “ถือ”

 

ความเสี่ยง : เศรษฐกิจชะลอตัวทำให้กำลังซื้อลดลง เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องกดดันต้นทุนการผลิต

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.โกลเบล็ก JUBILE  “ถือ”

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.โกลเบล็ก JUBILE  “ถือ”