รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (66/67) 2750-2830 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2600-2650 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 66/67 2600-2750 ข้าวเหนียวสันป่าตองเชียงใหม่ 65/66 2550-2650

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567