วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.โกลเบล็ก PANEL ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ประตูสถานพยาบาลและประตูอัตโนมัติแบบครบวงจรมานาน 35 ปี

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.โกลเบล็ก PANEL ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ประตูสถานพยาบาลและประตูอัตโนมัติแบบครบวงจรมานาน 35 ปี

บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PANEL เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผนังกันเสียงเคลื่อนที่ ระบบประตูห้องผ่าตัดอัตโนมัติ และระบบทางเข้าออกอัจฉริยะมานานเกือบ 35 ปี โดยมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ตัวเอง “PANELÉS” และผลิตภัณฑ์นำเข้าจากสเปน “MANUSA”

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ 1) สร้างโรงงานแห่งใหม่ 2) ชำระคืนเงินกู้ยืม และ 3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าเหมาะสมของ PANEL ในปี 67 ที่ 4.50 บาทต่อหุ้น

ประเด็นสำคัญในการลงทุน

•  ผลประกอบการช่วงปี 63-65 หดตัวเล็กน้อยเฉลี่ย CAGR 3% ต่อปี แต่ช่วง 9M66 โตกว่า 330% จากปริมาณงานที่เร่งขึ้น: ช่วงปี 63-65 บริษัทมีรายได้ 88 ลบ. 70 ลบ. และ 111 ลบ. ตามลำดับ เติบโตเฉลี่ย CAGR 12% ต่อปี โดยปี 64 รายได้หดตัว 19.4%YoY เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การก่อสร้างอาคารหลายแห่งหยุดชะงักชั่วคราว แต่กลับมาฟื้นตัว 59%YoY ในปี 66 หลังจากสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลาย ส่วน %GPM อยู่ที่ระดับ 40.3% 38.0% และ 38.4% ตามลำดับ โดยอ่อนตัวลงตั้งแต่ปี 64 จากต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นและรายได้ที่ลดลง ส่วนปี 65 ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ถูกกดดันจากราคาวัตถุดิบที่ยังทรงตัวสูง ขณะที่ %SG&A อยู่ที่ระดับ 18.1% 19.1% และ 20.3% เร่งขึ้นในปี 65 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นเข้าตลาดฯ ส่งผลให้มีกำไร 17 ลบ. 11 ลบ. และ 16 ลบ. ตามลำดับ หดตัวเฉลี่ย CAGR 3% ต่อปี ขณะที่ช่วง 9M66 มีรายได้และกำไร 90 ลบ. +60%YoY และ 10 ลบ. +330%YoY ตามลำดับ จากจำนวนโครงการใหม่ๆที่เร่งขึ้นหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง
 

 

•  คาดการณ์กำไรงวดปี 66-67 ราว 18 ลบ. +12%YoY และ 47 ลบ. +162%YoY ตามลำดับ: เราคาดการณ์รายได้ปี 66-67 ราว 132 ลบ. +20%YoY และ 245 ลบ. +86%YoY ตามลำดับ โดยหลักมาจากแนวโน้มกลุ่มงานสถานพยาบาลที่คาดจะเติบโตดีจากโครงการที่มีโอกาสได้รับภายในปี 67 กว่า 160 ลบ. สอดคล้องกับข้อมูลของ ICONS คาดการ์ณงบลงทุนของโครงการโรงพยาบาลปี 67 ราว 1.63 แสนลบ +15%YoY ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเลื่อนการลงทุนจากปี 66 ที่มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใหม่ ส่วนกลุ่มงานสถาปัตยกรรมภายในและงานบริการที่เกี่ยวเนื่องคาดจะเติบโตดีเช่นกันจากทั้งโครงการโรงแรม โรงงาน และอาคารทั่วไป ส่วนสมมติฐาน %GPM อนุรักษ์นิยมคาดที่ราว 38.0% และ 38.5% ตามลำดับ ใกล้เคียงกับช่วง 2 ปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 38.2% ส่วน %SG&A คาดที่ราว 21.0% ก่อนจะลดลงสู่ 14.5% ในปี 67 จากแนวโน้มรายได้ที่เร่งตัวขึ้น ส่งผลให้เราคาดการณ์กำไรปี 66-67 ราว 18 ลบ. +12%YoY และ 47 ลบ. +162%YoY

•    ประเมินราคาเหมาะสมในปี 67 ของ PANEL ราว 4.50 บาทต่อหุ้น: ฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินราคาเหมาะสม PANEL ด้วยวิธี Prospective PE Ratio เทียบกับกลุ่มบริษัทและอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียง เพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงและลักษณะการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยเราใช้ Prospective PER ที่ระดับ 18.30x ซึ่งเท่ากับระดับค่าเฉลี่ย 3 ปีของกลุ่มดังกล่าว ประกอบกับเราคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 67 ราว 0.25 บาทต่อหุ้น คำนวณเป็นราคาเหมาะสมปี 67 ราว 4.50 บาทต่อหุ้น

 

 

ปัจจัยเสี่ยง
1)    ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิต (Supplier) รายใหญ่
2)    ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
3)    ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง
4)    ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.โกลเบล็ก PANEL ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ประตูสถานพยาบาลและประตูอัตโนมัติแบบครบวงจรมานาน 35 ปี

 

**Globlex Securities เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมในฐานะผู้จัดจำหน่าย