วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GLOBAL - กำลังฟื้นตัว

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GLOBAL - กำลังฟื้นตัว

เราคงคำแนะนำ ซื้อ และราคาเป้าหมายที่ 18.50 บาท เนื่องจากกำไรหลัก 4Q66 เป็นไปตามคาดแต่สูงกว่าคาดของ Bloomberg ถึง 10%

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GLOBAL - กำลังฟื้นตัว

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GLOBAL - กำลังฟื้นตัว

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GLOBAL - กำลังฟื้นตัว

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GLOBAL - กำลังฟื้นตัว

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GLOBAL - กำลังฟื้นตัว