วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AOT - กำไรสุทธิเติบโต yoy, qoq แต่กำไรยังต่ำกว่าที่คาดไ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AOT - กำไรสุทธิเติบโต yoy, qoq แต่กำไรยังต่ำกว่าที่คาดไ

กำไรหลักของ AOT อยู่ที่ 4.6 พันล้านบาทใน 1QFY24 (ตุลาคม-ธันวาคม 2023) ต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 10% จากค่าเสื่อมราคาและ SG&A ที่เพิ่มขึ้น

โดย (i) รายได้จากธุรกิจหลักเป็นไปตามคาด (+78% yoy และ +2% qoq) นำโดยรายได้ที่เกี่ยวกับการบิน (+63% yoy, +12% qoq) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการบิน (+93%yoy แต่ -5% qoq) เนื่องจากรายได้ค่าสัมปทานและค่าบริการที่เพิ่มขึ้นช่วยชดเชยรายได้จากค่าเช่าสำนักงานและพื้นที่ของรัฐที่ลดลง (ii) อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 64.6% (จาก 49% ใน 1QFY23 และ 65.9% ใน 4QFY23) ต่ำกว่าที่เราคาดเอาไว้เล็กน้อย (66.3%) เนื่องจากค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นเป็น 2.8 พันล้านบาท (จาก 2.3 พันล้านบาทใน 4QFY23) จากการเปิดบริการ SAT-1 ในขณะที่ EBITDA margin อยู่ที่ 59.9%(จาก 40.3% 1QFY23 และ 49% 4QFY23) ต่ำกว่าที่คาด ไว้เพราะค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น 22% yoy

คาดกำไรมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทั้ง yoy และ qoq

เราคาดว่ากำไรจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้ง qoq และ yoy จากจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2024 พบว่าปริมาณการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยจำนวน
เที่ยวบินเพิ่มขึ้น 17% yoy ในขณะที่จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 26% yoy (มาอยู่ที่ 80% ของระดับก่อน COVID ระบาดแล้ว) โดยจำนวนผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิและภูเก็ตฟื้นตัวดีเป็นพิเศษ ซึ่งคิดเป็น 90% และ 88% ของระดับก่อน COVID
ระบาดตามลำดับ

คงคำแนะนำ ซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายที่ 75 บาท

เรายังคงคำแนะนำซื้อ AOT ราคาเป้าหมาย 75 บาท โดยคาดว่ากำไรจะแข็งแกร่งจากการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วยเพิ่มผู้โดยสาร เที่ยวบิน และรายได้ค่าสัมปทาน

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AOT - กำไรสุทธิเติบโต yoy, qoq แต่กำไรยังต่ำกว่าที่คาดไ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AOT - กำไรสุทธิเติบโต yoy, qoq แต่กำไรยังต่ำกว่าที่คาดไ

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AOT - กำไรสุทธิเติบโต yoy, qoq แต่กำไรยังต่ำกว่าที่คาดไ