วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ GLOBAL ผลประกอบการ 4Q66: กำไรดีกว่าคาด

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ GLOBAL ผลประกอบการ 4Q66: กำไรดีกว่าคาด

GLOBAL รายงานกำไรสุทธิใน 4Q66 ที่ 560 ล้านบาท (+6% YoY และ +7% QoQ) สูงกว่าประมาณการเราและตลาดรวม (Bloomberg consensus) ที่ 18% และ 11% ตามลำดับ

โดยที่กำไรสุทธิที่สูงกว่าประมาณการเราปัจจัยหลักมาจากค่าใช้จ่ายการในการขายและบริหาร (SG&A) ต่ำกว่าคาดและรายได้อื่นดีกว่าคาด ปัจจัยดังกล่าวทำให้กำไรปี 2566 อยู่ที่ 2.7 พันล้านบาท (-23% YoY) ซึ่งสูงกว่าประมาณการกำไรเต็มปี 2566 ของเราอยู่ 4%

ยอดขายชะลอตัว YoY แต่เพิ่มขึ้น QoQ

ยอดขายของ GLOBAL ใน 4Q66 อยู่ที่ 7.5 พันล้านบาท (-9% YoY แต่ +3% QoQ) ซึ่งใกล้เคียงกับประมาณการเรามาก ขณะที่ ยอดขายลดลง YoY เป็นผลจากอุปสงค์อ่อนแอ แต่ที่เพิ่มขึ้น QoQ เนื่องจากผลของปัจจัยฤดูกาล ดังนั้น ยอดขายทั้งปี 2566 อยู่ที่ 3.23 หมื่นล้านบาท (ลดลง 8% YoY) ซึ่งใกล้เคียงกับประมาณการของเราเช่นกัน อย่างไรก็ดี บริษัทได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 2 สาขาในไตรมาสนี้ ทำให้สาขาทั้งหมดอยู่ที่ 83 สาขา (เทียบกับ 77 สาขา ณ สิ้นงวด 4Q65)

อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 26.1%

อัตรากำไรขั้นต้นใน 4Q66 อยู่ที่ 26.1% (+1.3ppts YoYและ +0.3ppts QoQ) ซึ่งดีกว่าเราคาด 90bps การที่อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ คาดว่ามาจากการมีสัดส่วนของสินค้า house brand สูงขึ้น ดังนั้น อัตรากำไรขั้นต้นปี 2566 อยู่ที่ 25.6% (-0.2ppts YoY) เทียบกับสมมติฐานปี 2566 ของเราที่ 25.4%

 

 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายอยู่ที่ 18.9%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) อยู่ที่ 1.4 พันล้านบาท (-7% YoY แต่ +2% QoQ) ตีความได้ว่าสัดส่วนSG&A ต่อยอดขายอยู่ที่ 18.9% ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของเราเล็กน้อยที่ 19.0% (เทียบกับ 18.6%ใน 4Q65 และ 19.1% ใน 3Q66) ในด้านอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) สูงขึ้นอยู่ที่ 10.2%(เทียบกับ 8.5% ใน 4Q65 และ 9.8% ใน 3Q66) และอัตรากำไรสุทธิ (net margin) ดีขึ้นเช่นกันอยู่ที่ 7.4% (เทียบกับ 6.4% ใน 4Q65 และ7.2% ใน 3Q66)

อนุมัติจ่ายหุ้นปันผลและจ่ายเงินสดปันผล

คณะกรรมการของ GLOBAL อนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผลสำหรับผลการดำเนินงานช่วง 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งหุ้นปันผลในอัตราส่วน 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่และ เงินสดปันผลอยู่ที่ 0.174 บาทต่อหุ้น กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

Valuation

เราคงราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 ที่ 17.20 บาท อิงจาก PER เดิมที่ 29.0x (ค่าเฉลี่ยในอดีตระหว่างหุ้นกลุ่มนี้ในประเทศ และต่างประเทศ -0.5 S.D) และคงคำแนะนำ “ถือ”

Risk

เศรษฐกิจชะลอตัวลง ขยายสาขาได้น้อยกว่าที่วางแผนเอาไว้ ราคาพืชผลอ่อนแอ ภัยธรรมชาติ สินค้าค้างสต็อกเป็นจำนวนมาก

 

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ GLOBAL ผลประกอบการ 4Q66: กำไรดีกว่าคาด