วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ MINT กระตุ้นการเติบโตไปพร้อมกับการปรับลดหนี้ลง

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ MINT กระตุ้นการเติบโตไปพร้อมกับการปรับลดหนี้ลง

MINT เปิดเผย เป้าหมายรายได้และกำไรเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 8-10% และ 15-20% ต่อปี ตามลำดับในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยที่บริษัทจะเน้นกลยุทธหลัก 3 ประการ ได้แก่

i) ขับเคลื่อนการเติบโตจากภายใน: จะมีการยกระดับโรงแรม (การรีแบรนด์) มากกว่า 30 แห่งในปี 2567-2567F ขณะที่ จะใช้การขยายแบรนด์ในประเทศอื่นๆ (cross-brand expansion) เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดด้วยชื่อเสียงของแบรนด์ในตลาดใหม่ ๆ
ii) แผนหนี้เชิงรุก: MINT จะใช้เงินสดจากเงินทุนหมุนเวียน เพื่อลดภาระหนี้สิ้นโดยมุ่งลดอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเหลือ 0.8x ในปี 2567F จาก 1.0x ปี 2566
iii) การขยายธุรกิจโดยเน้นโมเดลธุรกิจแบบลดการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ (asset-light business model): ประมาณ 90% ของการขยายห้องพักโรงแรมใน 3 ปีข้างหน้าอยู่ภายใต้ asset-light model (โรงแรมภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร หรือโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด)

มุ่งมั่นที่จะให้ RevPar เติบโตเป็นเลขสองหลักในปี 2567F

MINT ตั้งเป้าการเติบโตรายได้ต่อห้องต่อคืน (RevPar) เป็นเลขสองหลักในปี 2567F ปัจจัยหนุนหลักมาจากการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องของรายได้เฉลี่ต่อวัน (ADR) (จาก ADR เติบโตที่ 14% ในปี 2566) อานิสงค์จากการแข่งขันฟุตบอล (UEFA EURO 2024) ในประเทศเยอรมนีช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนุน โดย MINT มีโรงแรม 52 แห่งในประเทศเยอรมนี (คิดเป็น 13% ของห้องทั้งหมด) ในขณะที่การเติบโตของธุรกิจร้านอาหารจะมาจากการขยายสาขา โดยคาดยอดขายสาขาเดิม (same-store sales:SSS) เติบโตเป็นเลขต่ำหลักเดียว

 

 

ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิขึ้น 11% ในปี 2567F

เรามีมุมมองเป็นบวกต่อกำไรของ MINT ปี 2567F เพราะว่าธุรกิจหลักโรงแรมในยุโรปดูเหมือนยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าเราจะค่อนไปทางอนุรักษ์นิยมมากกว่า guidance ของบริษัท โดยเราได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2567F ของเราขึ้น 11% อยู่ที่ 8.0 พันล้านบาท (+48% YoY) หลัก ๆ เนื่องจาก i) ปรับเพิ่มรายได้ขึ้น 7% ได้แรงหนุนหลักจากผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมดีขึ้น ii) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่ำลง 1.2ppts อยู่ที่ 32.6% ได้ผลดีจากการประหยัดต่อขนาด และ iii) ปรับลดรายจ่ายดอกเบี้ยลง 3% เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลดหนี้ของ MINT ทั้งนี้ เราเชื่อว่า กลยุทธของ MINT น่าจะช่วยกระตุ้นกำไรให้เติบโตต่อเนื่องที่ 19% อยู่ที่ 9.5 พันล้านบาทในปี 2568F

Valuation & action

เราคงคำแนะนำซื้อหุ้น MINT และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายปี 2567 ขึ้นใหม่เป็น 40.75 บาท (อิงจาก EV/EBITDA ที่ 10.8x หรือเท่ากับ -1.0S.D.) จากเดิม 38.25 บาท

Risks

ความไม่สงบทางการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ MINT กระตุ้นการเติบโตไปพร้อมกับการปรับลดหนี้ลง

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ MINT กระตุ้นการเติบโตไปพร้อมกับการปรับลดหนี้ลง

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ MINT กระตุ้นการเติบโตไปพร้อมกับการปรับลดหนี้ลง