วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GPSC - กำไรหลัก 4Q ต่ำกว่าที่คาด

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GPSC - กำไรหลัก 4Q ต่ำกว่าที่คาด

กำไรหลักของ GPSC อยู่ที่ 342 ล้านบาท ดีขึ้นจากที่ขาดทุน 436 ล้านบาทใน 4Q22 แต่ลดลงถึง 80% qoq โดยผลประกอบการต่ำกว่าประมาณการของเรา 28% และต่ำกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ในตลาด 29%

เพราะรายได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากอุปสงค์ของ IU ชะลอตัวลงจากการปิดซ่อมบำรุงตามแผนของลูกค้าอุตสาหกรรม(-6% qoq) ทั้งนี้ บริษัทบันทึกกำไรพิเศษสุทธิ 136 ล้านบาท ซึ่งมาจากค่าสินไหมประกันของ GH-1 และ SRC 432 ล้านบาท, กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน 103 ล้านบาท การด้อยค่าของ GSPP2 194 ล้านบาท เพราะสัญญา PPA หมดอายุ 199 ล้านบาท และ ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการขายโรงงานแบตเตอรี่ 200 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิใน 4Q23 อยู่ที่ 487 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดไว้ ทั้งนี้ GPSC ประกาศจ่ายเงินปันผลปี 2023 ที่ 0.44 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.9% (กำหนดขึ้น XD วันที่ 27 กุมภาพันธ์, กำหนดจ่ายวันที่ 23 เมษายน)


คาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักจะดีขึ้นในปี 2024

เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักในปี 2024 จะเพิ่มขึ้นถึง 59% yoy เนื่องจาก i) margin ของ IU ดีขึ้นเพราะต้นทุนก๊าซของ SPP ลดลง ii) รายได้ equity income เพิ่มขึ้นจาก Avaada และ CFXD ในขณะเดียวกัน เราคาด่วากำไรจากธุรกิจหลักใน 1Q24 จะดีขึ้น qoq เนื่องจาก i) margin ของ IU ดีขึ้น และ ii) ค่าใช้จ่าย SG&A ลดลง

 

คงคำแนะนำถือ และประเมินราคาเป้าหมายที่ 46 บาท (2024)

เราประเมินราคาเป้าหมายด้วยวิธี DCF โดยใช้สมมติฐาน beta ที่ 1.2, risk free rate ที่ 3.5%, และ market risk premium ที่ 8% ถึงแม้ว่าผลประกอบการจะมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ แต่เราคาดว่าการเติบโตของกำไรจะลดลงในปี 2025
เพราะคาดว่าส่วนแบ่งกำไรจาก Avaada จะลดลง

 

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GPSC - กำไรหลัก 4Q ต่ำกว่าที่คาด

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GPSC - กำไรหลัก 4Q ต่ำกว่าที่คาด

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GPSC - กำไรหลัก 4Q ต่ำกว่าที่คาด