วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Tourism Sector - มองบวกมากขึ้นกับแนวโน้มการท่องเที่ยวของไทย

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Tourism Sector - มองบวกมากขึ้นกับแนวโน้มการท่องเที่ยวของไทย

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างไม่เป็นทางการ ytd (จากวันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2024) ที่ 3.03 ล้านคน (+42%yoy, -7% mom คิดเป็น 82% ของระดับก่อน COVID-19 ระบาด) โดยประเทศที่มี

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Tourism Sector - มองบวกมากขึ้นกับแนวโน้มการท่องเที่ยวของไทย

 

 

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Tourism Sector - มองบวกมากขึ้นกับแนวโน้มการท่องเที่ยวของไทย

 

 

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Tourism Sector - มองบวกมากขึ้นกับแนวโน้มการท่องเที่ยวของไทย

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Tourism Sector - มองบวกมากขึ้นกับแนวโน้มการท่องเที่ยวของไทย