วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Tourism Sector - จำนวนนักท่องเที่ยว ธ.ค. มีทิศทางดีขึ้น

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Tourism Sector - จำนวนนักท่องเที่ยว ธ.ค. มีทิศทางดีขึ้น

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบันอยู่ที่ 27.2 ล้านคน

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Tourism Sector - จำนวนนักท่องเที่ยว ธ.ค. มีทิศทางดีขึ้น

 

 

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Tourism Sector - จำนวนนักท่องเที่ยว ธ.ค. มีทิศทางดีขึ้น

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Tourism Sector - จำนวนนักท่องเที่ยว ธ.ค. มีทิศทางดีขึ้น

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Tourism Sector - จำนวนนักท่องเที่ยว ธ.ค. มีทิศทางดีขึ้น

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Tourism Sector - จำนวนนักท่องเที่ยว ธ.ค. มีทิศทางดีขึ้น