วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MTC - ยังต้องติดตามความต่อเนื่องของคุณภาพสินทรัพย์

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MTC - ยังต้องติดตามความต่อเนื่องของคุณภาพสินทรัพย์

จากการประชุมกับผู้บริหารของ MTC เราเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ NPL จาก 3%ใน 4Q22 เป็น 3.2% ใน 1Q23 และ 3.4% ใน 2Q23 หลังจากการสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือเฟสแรกของธปท. ในธ.ค.22

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อที่มีหลักประกัน (secured loans) เพิ่มขึ้นเป็น 80% ขณะที่สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (unsecured loans) ลดลงมาอยู่ที่ 20% และตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็น 85% ภายในปี 2026 นอกจากนี้บริษัทยังมีการขาย NPL และ write-off อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้เพิ่ม incentive แก่พนักงานในการเก็บหนี้ได้ดีขึ้น และจากการที่บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ดังกล่าว NPL ใน 3Q23 ได้ปรับตัวดีขึ้น qoq มาอยู่ที่ 3.2% สำหรับภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อ บริษัททำได้ค่อนข้างดีโดย ytd อยู่ที่ +15% และ +21% yoy สำหรับ 9M23 โดยตั้งเป้าการเติบโตอยู่ที่20% ในปี 2023-24F

 

คาด NIM จะแคบลงจากต้นทุนทางการเงินและ credit cost ที่ยังอยู่ในระดับสูง

เราเชื่อว่าการปรับกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยทำให้ NPL ของบริษัทอยู่ในกรอบที่ตั้งเป้าไว้ได้ แต่ไม่คาดว่าจะลงได้ต่ำกว่า 3% เนื่องจากมาตรการการช่วยเหลือของธปท.เฟสต่อเนื่องจะสิ้นสุดลงในสิ้นปีนี้ ทำให้เรามองว่าบริษัทน่าจะยังคงต้องตั้งสำรอง ECL ในจำนวนที่ใกล้เคียง yoy และ credit cost จะยังยืนสูง (credit cost เพิ่มขึ้นจาก 3.5% ใน 1Q23 เป็น 3.7% ใน 2Q23 และคาดว่าจะอยู่ที่ 3.8% ใน 2023F) ขณะเดียวกันเราคาด cost of fund หรือต้นทุนทางการเงินของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก
3.6% ใน 2023F เป็น กว่า 4% ในปีหน้า ซึ่งหมายถึง NIM ที่จะแคบลง yoy

 

 

 

Consensus TP อยู่ที่ 43.92 บาท โดยมี 10 BUY, 5 HOLD และ 1 SELL

เรามีมุมมอง Negative ต่อ MTC ด้วย 3 เหตุผลได้แก่ 1) คุณภาพสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่จะแย่ลง ทำให้ credit cost ยังยืนสูงและทำให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง yoy, 2) เรามองการเก็บหนี้และการปรับ stage ของสินเชื่อใน
กลุ่ม SML (Special Mention Loan) ยังมีความเสี่ยงในปีหน้าจากปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง ถึงแม้ว่าปัจจุบันตัวเลขการเก็บหนี้จะดูดีขึ้น และ 3) การประเมินมูลค่าของหุ้นยังแพงเทียบกับคู่แข่ง โดย MTC trade อยู่ที่ 2023 P/E ที่ 19
เท่า และ P/BV อยู่ที่ 2.9 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่ที่ 15 เท่าและ 2 เท่าตามลำดับ) และถึงแม้ว่า ROE จะอยู่ที่ 16% แต่ก็ยังน้อยกว่า SAWAD และ KTC รวมถึงอัตราผลตอบแทนจากเงิน ปันผลอยู่เพียงแค่ 1% เทียบกับค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรมอยู่ที่ 3%

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MTC - ยังต้องติดตามความต่อเนื่องของคุณภาพสินทรัพย์

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MTC - ยังต้องติดตามความต่อเนื่องของคุณภาพสินทรัพย์