วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BCPG - ขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BCPG - ขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าขายสินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น BCPG ได้ทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ที่ถูกจำหน่าย (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น กำลังการผลิตติดตั้ง 116.9 เมกะวัตต์) ให้กับ Obton A/S (บริษัทพลังงานหมุนเวียนในนอร์เวย์)

คาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/67 BCPG จะได้รับเงินสดรับ 6.9 พันล้านบาท และบันทึกกำไรหลังหักภาษี 2 พันล้านบาท

 

เรามีมุมมองระมัดระวังเนื่องจากการขายสินทรัพย์อาจทำให้กำไรหลักปี 2567F ลดลง 200-300 ล้านบาท

หลังจากบรรลุข้อตกลง เราคาดว่าอัตราส่วน D:E จะเพิ่มขึ้นจาก 1.3 เท่าในไตรมาส 3/2566 เป็น 0.8 เท่า และมีความสามารถในการก่อหนี้สินสำหรับโครงการใหม่เพิ่มขึ้น เราประมาณการว่าที่อัตราส่วน D:E ที่ 2.5 เท่า (นโยบายบริษัท) ซึ่งสามารถ
กู้ได้สูงถึง 52 พันล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน โครงการพลังงานลมในลาว) และโครงการอื่นๆ   อย่างไรก็ตาม เรามีมุมมองระมัดระวังเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์
พลังงานแสงอาทิตย์ของญี่ปุ่น ซึ่งมีโครงสร้างค่าไฟ (Feed-in-Tariff) และฝ่ายบริหารกล่าวว่า รายได้ดังกล่าวจะนำไปใช้สำหรับการซื้อโครงการโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีการจัดเก็บพลังงาน(Energy Storage) ในตลาดเสรี (Merchant market) เช่น สหรัฐอเมริกา ภาคใต้ เกาหลีใต้หรือออสเตรเลียบริษัทตั้งเป้าหมาย Equity IRR ของหุ้นอย่างน้อย 10% สำหรับโครงการใหม่ ซึ่งอาจเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างพัฒนาโครงการหรือเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 

อย่างไรก็ตาม การควบรวมกิจการอาจต้องใช้เวลาและผลตอบแทนอาจต่ำกว่าคำแนะนำ และหากบริษัทไม่สามารถหาโครงการใหม่มาทดแทนการขายสินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของญี่ปุ่นในปีหน้า กำไรหลักในปี 2567F อาจลดลง
200-300 พันล้านบาท และบริษัทจะไม่ซื้อโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม

 

 

Consensus ประเมินราคาเป้าหมายที่ 12.80 บาท, มีคำแนะนำซื้อ 9

กำไรที่หายไปจาก Solar adder (ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2567) และขายสินทรัพย์จะยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับ BCPG ในขณะที่การซื้อโครงการใหม่อาจต้องใช้เวลา

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BCPG - ขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น