วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TU - ราคาทูน่าลดลงส่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้น

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TU - ราคาทูน่าลดลงส่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้น

ราคาปลาทูน่ามีแนวโน้มลดลง โดยแตะ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายนลดลงจาก 1,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน ณ สิ้นเดือนตุลาคม ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ TU เนื่องจาก ราคาปลาทูน่าที่ลดลง

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TU - ราคาทูน่าลดลงส่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้น

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TU - ราคาทูน่าลดลงส่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้น

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TU - ราคาทูน่าลดลงส่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้น

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TU - ราคาทูน่าลดลงส่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้น

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี TU - ราคาทูน่าลดลงส่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้น