วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AEONTS - ไม่ได้แย่ขนาดนั้น

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AEONTS - ไม่ได้แย่ขนาดนั้น

จากการประชุมกับผู้บริหาร เรามองว่าการที่ AEONTS มี NPL ratio สูงกว่า peer มีเหตุผลรองรับขณะที่ปัจจัยพื้นฐานเริ่มดูดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะยังมีความเสี่ยงหลักๆ ที่ยังต้องติดตามต่อ เพื่อดูความ ต่อเนื่องของการฟื้นตัวอย่างแท้จริง

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AEONTS - ไม่ได้แย่ขนาดนั้น

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AEONTS - ไม่ได้แย่ขนาดนั้น

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AEONTS - ไม่ได้แย่ขนาดนั้น

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AEONTS - ไม่ได้แย่ขนาดนั้น