กลยุทธ์การลงทุน : บล.กรุงศรี อุปสงค์ภายในประเทศของไทยฟื้นตัวได้ในเดือนตุลาคม

กลยุทธ์การลงทุน : บล.กรุงศรี อุปสงค์ภายในประเทศของไทยฟื้นตัวได้ในเดือนตุลาคม

รายงานเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจในประเทศยังคงอยู่ในระดับที่มั่นคงในเดือนตุลาคม ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก คือการบริโภคภาคเอกชนที่เติบโต 7.3% yoy

โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตในทุกหมวดการใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายด้านบริการชะลอตัวลงเหลือ 11.9% จาก 15.3% ในเดือนกันยายน นอกจากนี้เรายังเห็นการฟื้นตัวเล็กน้อยของการลงทุนภาคเอกชนซึ่งหดตัวเพียง 0.2% yoy เทียบกับการหดตัว 4.5% ในเดือนกันยายน โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 15.4% ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ในทางตรงกันข้าม เศรษฐกิจด้านอุปทานทำได้ต่ำกว่าด้านอุปสงค์ แม้ว่าดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ซึ่งหดตัวเพียง 4.3% ในเดือนตุลาคม เทียบกับการหดตัว 6.3% ในเดือนกันยายน ซึ่งการชะลอตัวของภาคการผลิตยังเกิดขึ้นในวงกว้าง สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ การผลิตภาคบริการดีขึ้นเล็กน้อย โดยการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 5.7% เป็น 6.6% ในเดือนตุลาคม โดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมการขนส่งที่แข็งแรงขึ้น (+9.1%)

 

เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีหากไม่มีการสนับสนุนด้านนโยบาย ประกอบกับสภาวะทางการเงินที่ตึงตัว อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างรวดเร็วได้ช่วยยกระดับอำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภคและความเชื่อมั่น ในช่วงปลายปี นอกจากนี้ สัญญาณล่าสุดของการรักษาเสถียรภาพกิจกรรมการผลิตทั่วโลกอาจมีส่วนช่วยเล็กน้อยผ่านการเติบโตของการส่งออกที่เพิ่มขึ้น (+4.3% ไม่รวมทองคำและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) นอกจากนี้จากรายงานของ BOT ในรอบนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นการลงทุนในประเทศและเพิ่มผลผลิตอาจมีความสำคัญมากกว่ามาตรการกระตุ้นอุปสงค์ในระยะสั้น

 

 


 

กลยุทธ์การลงทุน : บล.กรุงศรี อุปสงค์ภายในประเทศของไทยฟื้นตัวได้ในเดือนตุลาคม

กลยุทธ์การลงทุน : บล.กรุงศรี อุปสงค์ภายในประเทศของไทยฟื้นตัวได้ในเดือนตุลาคม