วิเคราะห์หุ้น : บล.เคจีไอฯ PFund-REITs-IFF ประกาศจ่ายเงินปันผลหลังผลประกอบการ 3Q66

วิเคราะห์หุ้น : บล.เคจีไอฯ PFund-REITs-IFF ประกาศจ่ายเงินปันผลหลังผลประกอบการ 3Q66

ผลประกอบการ 3Q66 และเงินปันผลต่อหน่วย (DPU) ของกองทุนที่เราแนะนำ

Key highlights
 

CPNREIT มีผลการดำเนินงานใน 3Q66 โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม

ผลการดำเนินงานใน 3Q66 กองทุน CPNREIT มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุด โดยกำไรดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ สะท้อนแนวโน้มธุรกิจแข็งแกร่งขึ้นตามการกลับมาเปิดประเทศไทยอีกครั้งตั้งแต่ต้นปีนี้ ส่วนกองทุนอื่นที่เราแนะนำ ส่วนใหญ่มีกำไรคงที่ถึงอ่อนแอ YoY และ QoQ ในช่วงเวลาเดียวกัน (Figure 2-4)

วิเคราะห์หุ้น : บล.เคจีไอฯ PFund-REITs-IFF ประกาศจ่ายเงินปันผลหลังผลประกอบการ 3Q66

วิเคราะห์หุ้น : บล.เคจีไอฯ PFund-REITs-IFF ประกาศจ่ายเงินปันผลหลังผลประกอบการ 3Q66

วิเคราะห์หุ้น : บล.เคจีไอฯ PFund-REITs-IFF ประกาศจ่ายเงินปันผลหลังผลประกอบการ 3Q66

DIF: จ่าย DPU งวด 3Q66 ที่ 0.2264 บาท/หน่วย

Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF.BK/DIF TB) รายงานกำไรใน 3Q66 ที่ 2.69 พันล้านบาท (-5.9% YoY และ -2.8% QoQ) นอกจากนั้น กองทุนยังประกาศจ่าย DPU งวด 3Q66 ที่ 0.2264 บาท/หน่วย ในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ เมื่อรวม DPU สะสมงวด 9M66 จะอยู่ที่ 0.71 บาท/หน่วย

 

WHAIR: ผลประกอบการ 3Q66 คงที่ YoY แต่อ่อนแอ QoQ

WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust (WHAIR.BK/WHAIR TB) รายงานกำไรสุทธิใน 3Q66 ที่ 130 ล้านบาท (+0.9% YoY แต่ -12.0% QoQ) โดยประกาศ DPU งวด 3Q66 เท่าเดิมที่ 0.1369 บาท/หน่วย กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 ธันวาคม

 

 

 

AMATAR: กำไรใน 3Q66 ทรงตัว YoY แต่แข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย QoQ

Amata Summit Growth Freehold & Leasehold REIT (AMATAR.BK/AMATAR TB) รายงานกำไรสุทธิใน 3Q66 ที่ 65 ล้านบาท (คงที่ YoY และ +3.3% QoQ) โดยกองทุนยังคงประกาศจ่าย DPU งวด 3Q66 ในระดับน่าพอใจอยู่ที่ 0.16 บาท/หน่วย กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 ธันวาคม

 

ALLY: กำไรใน 3Q66 อ่อนแอลงทั้ง YoY และ QoQ

กำไรสุทธิของ Ally Leasehold Real Estate Investment Trust (ALLY.BK/ALLY TB) ใน 3Q66 อยู่ที่ 129 ล้านบาท (-2.5 YoY และ -8.0% QoQ) โดยจะจ่าย DPU ที่ 0.16 บาท/หน่วยในวันที่ 22 ธันวาคม ขณะที่กำไรอ่อนตัวลงมาจากผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่าเหมาะสมของการลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold rights) ของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งไม่กระทบกับกระแสเงินสดของ ALLY

 

GROREIT: กำไรสุทธิคงที่ทั้ง YoY และ QoQ

Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition (GROREIT.BK/GROREIT TB) รายงานกำไรสุทธิใน 3Q66 อยู่ที่ 64 ล้านบาท (-1.2% YoY แต่ +1.4% QoQ) โดยปัจจุบันกองทุนยังไม่ได้ประกาศเงินปันผลงวด 3Q66

 

CPNREIT: กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ

CPN Retail Growth Leasehold (CPNREIT.BK/CPNREIT TB) รายงานกำไรสุทธิใน 3Q66 อยู่ที่ 1.27 พันล้านบาท (+89.1% YoY และ +67.9% QoQ) โดยกองทุนยังประกาศ DPU งวด 3Q66 ที่ 0.257 บาทต่อหน่วย (รวมเงินปันผลจากการลดทุน) กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 7 ธันวาคม ทั้งนี้ เราแนะนำ CPNREIT เป็นหนึ่งใน top pick ของกลุ่ม first tier ตัวใหม่ในขณะนี้ เนื่องจาก dividend yield ที่สูงกว่า 9% ต่อปี
 

BTSGIF: ขาดทุนสุทธิใน 2Q66/67

BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (BTSGIF.BK/BTSGIF TB) รายงานขาดทุนสุทธิใน 2Q66/67 อยู่ที่ 225 ล้านบาท ลดลงทั้ง YoY และ QoQ จากการปรับลดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

 

 

 

Recommendation

ในช่วงหนึ่งเดือน การเคลื่อนไหวของราคากองทุนต่าง ๆ มีทิศทางดีขึ้น MoM จากผลตอบแทนพันธบัตรลดลง ทั้งนี้ เรายังคงเลือกกองเด่นเช่นเดิม ประกอบด้วย i) กองทุนแถวหน้าได้แก่ DIF, WHAIR และAMATAR และ ii) กองทุนระดับรองคือ ALLY, GROREIT, CPNREIT และ BTSGIF

 

Risks

COVID-19 ระบาด, เศรษฐกิจชะลอตัวลง และ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง

 

วิเคราะห์หุ้น : บล.เคจีไอฯ PFund-REITs-IFF ประกาศจ่ายเงินปันผลหลังผลประกอบการ 3Q66