วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Power Sector - กกพ.ขึ้นค่า Ft เป็น 0.89 บาท/kWh สำหรับมกราคม-เมษายน 2567

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Power Sector - กกพ.ขึ้นค่า Ft เป็น 0.89 บาท/kWh สำหรับมกราคม-เมษายน 2567

กกพ.เห็นชอบขึ้นค่า Ft จาก 0.2 บาท/kWh เป็น 0.89 บาท/kWh สำหรับเดือนมกราคม – เมษายน 2567 (ทางเลือกที่ 3 ในการรับฟังความคิดเห็น) ซึ่งจะทำให้อัตราค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 3.99 บาท/kWh เป็น 4.68 บาท/kWh

ผลบวกต่อผู้ประกอบการ SPP แต่ยังคงมีความเสี่ยงในการแทรกแซง

ข่าวนี้ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ SPP (GPSC, BGRIM, WHAUP) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอาจแทรกแซงได้ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กกพ. ได้อนุมัติอัตราค่าไฟฟ้าที่ 0.66 บาท/kWh Ft (4.45 บาท/kWh) สำหรับเดือนกันยายน - ธันวาคม 2566 โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับอัตราค่าไฟฟ้าจาก 4.45 บาท/kWh เป็น 4.1 บาท /kWh แต่ในที่สุดก็อนุมัติที่ 3.99 บาท/kWh และลด Ft จาก 0.66 บาท/kWh เป็น 0.2 บาท/kWh ในเดือนกันยายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเมื่อ 2 สัปดาห์
ก่อน รัฐบาลต้องการให้เก็บค่าไฟฟ้าไว้ที่ 4 บาท/kWh แต่หากต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นก็อาจทำให้ค่า Ft เพิ่มขึ้นแต่ไม่สูงกว่าที่กกพ.ประกาศ

 

งบดุลของ กฟผ. ยังเพียงพอที่จะคง Ft ที่ระดับ 0.2 บาท/kWh Ft

เงินอุดหนุนของ กฟผ. อยู่ที่ 96,000 ล้านบาท ณ เดือนสิงหาคม 2566 จากงบการเงินไตรมาส 2/66 ของ กฟผ. D:E อยู่ที่ 1.4 เท่า ในขณะที่กฟผ. มีนโยบายควบคุมสัดส่วน D:E ไม่เกิน 1.5 เท่า ซึ่ง กฟผ. มีความสามารถในการรับภาระเพิ่มเติม
อีก 54,000 ล้านบาท จากข้อมูลจากกกพ. เงินอุดหนุนของ กฟผ. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 96 พันล้านบาทเป็น 127 พันล้านบาทภายในสิ้นปี 2566 หาก Ft อยู่ที่ 0.2 บาท/kWh ในงวด ม.ค.-เม.ย.66 เงินอุดหนุนจะเพิ่มขึ้นเป็น 175 พันล้านบาท และ
D:E ratio จะเป็น 1.54 เท่า เพื่อรักษาค่า Ft ให้ต่ำ เราคาดว่าอาจต้องใช้มาตรการอื่น เช่น การปรับโครงสร้างราคาก๊าซ

 

 

 

เลือก CKP, EGCO และ RATCH เป็นหุ้นเด่น

หากรัฐบาลไม่แทรกแซงในครั้งนี้ ค่า Ft ที่สูงขึ้นจะทำให้กำไรหลักของ BGRIM เพิ่มขึ้น 67% ในปี FY24F อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความไม่แน่นอนของ Ft เราชอบผู้เล่นที่มีความเสี่ยงต่อ SPP ต่ำ CKP คาดว่าจะทำให้กำไรฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโญอยู่ที่ส่วนท้ายสุดและผลกระทบจาก Ft จำกัด ส่วน EGCO และ RATCH เป็น IPP ที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลที่น่าสนใจโดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และไทยอายุ 10 ปีที่ลดลง

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Power Sector - กกพ.ขึ้นค่า Ft เป็น 0.89 บาท/kWh สำหรับมกราคม-เมษายน 2567

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี Power Sector - กกพ.ขึ้นค่า Ft เป็น 0.89 บาท/kWh สำหรับมกราคม-เมษายน 2567