วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BCP - กำลังรับรู้ผลบวกจากการควบรวมกิจการ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BCP - กำลังรับรู้ผลบวกจากการควบรวมกิจการ

ผู้บริหารยืนยันว่าการเข้าซื้อกิจการ BSRC จะสร้างการทำงานร่วมกัน (60% ให้กับ BCP และ 40% ให้กับ BSRC) โดยมีมูลค่า 2.5 พันล้านบาทในปี 2567 และมากกว่า 3 พันล้านบาทในปี 2568

ซึ่งจะประกอบด้วย 1 พันล้านบาทจากการดำเนินงานโรงกลั่น (อัตราการการกลั่นที่เหมาะสมที่ BCP และเพิ่มขึ้นที่ BSRC และประหยัดต้นทุนองค์กรได้ 1.5 พันล้านบาทด้วยการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ Shared services จาก BCP ผู้บริหารจะเปิดเผยกลยุทธ์โดยละเอียดในวันที่ 12 ธันวาคม

 

อัตราการกลั่นน้ำมันดิบของ BSRC จะเพิ่มขึ้นใน 4Q23

BCP คาดว่าอัตราการกลั่นน้ำมันดิบของ BSRC จะเพิ่มขึ้น 14% qoq จาก 107KBD ใน 3Q23 เป็น 122KBD ใน 4Q23 ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเบนซินของบริษัทได้ (40-50 ล้านลิตรต่อเดือน) เราคาดว่าปริมาณน้ำมันดิบของ BSRC จะเพิ่มขึ้นเป็น 140KBD ในปี 2567 และเฉลี่ย 174KBDในระยะยาว นอกจากนี้ การจัดส่งน้ำมันดิบร่วมกัน (Crude co-loading) จะมาถึงในเดือนหน้า

 

การรีแบรนด์สถานีบริการน้ำมันจะแล้วเสร็จภายในปี 2568

ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน ESSO จำนวน 833 แห่งทั่วประเทศ และเปลี่ยนชื่อแบรนด์เสร็จสิ้นแล้วเป็นเวลา 13 แห่ง BSRC คาดว่าการเปลี่ยนชื่อสถานีบริการน้ำมันCOCO (บริษัทเป็นเจ้าของ) จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ และส่วนที่เหลือในปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการรีแบรนด์จะ ราคาสถานีละ 1.5-2.0 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดและเงื่อนไขสัญญาและอายุสัญญา เราคาดว่าตัวแทนจำหน่ายบางรายจะยกเลิกสัญญาหรือปิดสถานีเมื่อหมดอายุซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีอื่นมาก

 

ผลประโยชน์จากการควบรวมและถูกแบ่งระหว่าง BCP และ BSRC

โดยทั่วไป BSRC น่าจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการควบรวม เนื่องจากจะมีอัตราการกลั่นน้ำมันดิบที่สูงขึ้นและการประหยัดผ่านการแบ่งปันบริการขององค์กร (Corporate shared services) แต่ BCP จะบันทึกผลประโยชน์ไว้ 60% และ BSRC
เพียง 40% เท่านั้น เนื่องจากรับรู้รายได้จากการแบ่งปันบริการขององค์กรกับ BSRC

 

 

BB consensus ประเมินราคาเป้าหมายที่ 47.08 บาท

ปัจจุบันหุ้นซื้อขายอยู่ที่ 0.9 เท่า FY23F และ 0.8 เท่า FY24F P/BV และเสนออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 6.3% และ 5.1% สำหรับปีเหล่านั้นตามลำดับ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BCP - กำลังรับรู้ผลบวกจากการควบรวมกิจการ