วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี WHAIR - 3Q23 กำไรลดลง qoq แต่ DPU คงเดิม

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี WHAIR - 3Q23 กำไรลดลง qoq แต่ DPU คงเดิม

กำไรธุรกิจหลัก 130 ลบ.ใน 3Q23 ทำให้กำไรธุรกิจหลัก 9M เป็น 422 ลบ. เพิ่มขึ้น 8% yoy คิดเป็น 79% ของกำไรปี FY23F ของเรา กำไรธุรกิจหลัก 3Q23 ทรงตัว yoy

เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น4 8 ลบ.จาก 27 ลบ.ใน 3Q22 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น กองทุนมีหนี้ 4.4 พันลบ. (33.1% LTV) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 2.5-3.5% ณ สิ้นปี 2022 เป็น 4.2-4.4% ใน 3Q23 กำไรธุรกิจหลักลดลง 12% qoq เนื่องจากรายได้จากค่าเช่าลดลง 7% เป็น 209 ลบ. เนื่องจากลูกค้ากลุ่มรถยนต์และโลจิสติกส์ไม่ต่อสัญญาเช่าและรายได้จากการค้ำประกันรายได้ลดลง (4.3% ของ NLA) อัตราการปล่อยเช่าลดลงเป็น 85.8% (90.1% รวมค้ำประกันรายได้) จาก 87.9% ใน 2Q

 

DPU คงที่

WHAIR ประกาศ DPU 0.1369 บาท สำหรับ 3Q23 (อัตราผลตอบแทน 2.2%) XD วันที่ 24 พฤศจิกายน ซึ่งส่งผลให้ DPU 9M23 เป็น 0.4107 บาท (อัตราผลตอบแทน 6.6%) ซึ่งคิดเป็น 73% ของประมาณการ DPU ปี FY23F ของเรา

อัตราการปล่อยเช่าจะเพิ่มขึ้นใน 4Q23 และจะมีการรีไฟแนนซ์เงินกู้

WHAIR ได้สัญญาใหม่ 13,000 ตร.ม. ทดแทนพื้นที่ว่าง (3% ของพื้นที่ทั้งหมด) ซึ่งจะสร้างรายได้ใน 4Q23 และอัตราการต่ออายุสำหรับพื้นที่ที่จะหมดอายุใน 4Q23 (9.7%ของ NLA) เกือบ 100% แล้ว อัตราการปล่อยเช่าคาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 93.1% ใน 4Q23 รวมรับประกันรายได้ WHAIR กำลังเจรจากับธนาคารเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ 3.75 พันลบ. ที่จะครบกำหนดใน 4Q23 และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะน้อยกว่า 4.2% ที่จ่ายอยู่ในปัจจุบัน

 

คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 8.6 บาท (สิ้นปี 2024)

คาดอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มลดลงเร็วๆ นี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ WHAIR นอกจากนี้เรายังคาดว่ากำไรจะสูงขึ้นใน 4Q23 จากอัตราการปล่อยเช่าที่สูงขึ้น กองทุนเสนอผลตอบแทนเงินปันผลขั้นต้นที่น่าสนใจ 9.0% และผลตอบแทนแท้จริง 7.2% และราคายังต่ำกว่า NAV 36% อายุสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่โดยเฉลี่ยคือ 54.5 ปี