วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ WHA โมเมนตัมยังดีต่อเนื่อง

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ WHA โมเมนตัมยังดีต่อเนื่อง

บริษัทคาดว่าโมเมนตัมยอดขายที่ดินจะยังคงดำเนินต่อไปในไตรมาสที่สี่ หลังจากที่ทำยอดขายที่ดินได้ถึงประมาณ 2,000 ไร่ (ในประเทศไทย 1,600 ไร่ และในประเทศเวียดนาม 400 ไร่) ในงวดเก้าเดือนแรกของปีนี้

จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากจีน ในขณะเดียวกัน กลุ่มยานยนต์ยังคงเป็นกลุ่มหลักที่บริษัทมุ่งเน้น (ประมาณ 30% ของพอร์ตรวม) และเมื่อประกอบกับ LOI/ MOU ที่มีการเซ็นไปแล้ว 991 ล้านบาทเมื่อสิ้นงวด 3Q66 บริษัทจึงยังคงเป้ายอดขายที่ดินปีนี้เอาไว้เท่าเดิมที่ 2,750 ไร่ (เราใช้สมมติฐานปีนี้ที่ 2,500 ไร่)

 

…เช่นเดียวกับยอดโอนที่ดิน

WHA คาดว่ายอดโอนที่ดินจะแข็งแกร่งมากใน 4Q66 จากยอด backlog ที่สูงถึง 1,500 ไร่เมื่อสิ้นงวด 3Q66 (ในประเทศไทย 1,250 ไร่ และ ในประเทศเวียดนาม 250 ไร่) โดยยอดโอนที่ดินในงวด 9M66 อยู่ที่ 1,000 ไร่เท่านั้น ในขณะที่สมมติฐานยอดโอนที่ดินปีนี้ของเราอยู่ที่ 2,000 ไร่ ดังนั้น เราจึงคาดว่ายอดโอนที่ดินปีนี้น่าจะเป็นไปตามสมมติฐานของเรา และช่วยหนุนผลประกอบการของ WHA ใน 4Q66

 

 

ธุรกิจ Logistic จะเน้นประเภท build-to-suit

WHA ยังคงเน้นไปที่โกดังสินค้า และ โรงงานประเภท build-to-suit เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า logistic สำหรับบุคคลที่สาม (37% ของพอร์ตรวม), สินค้าอุปโภคบริโภค (25% ของพอร์ตรวม), และผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม (21% ของพอร์ตรวม) โดยบริษัทตั้งเป้าโครงการใหม่/พื้นที่เช่าสุทธิที่ 180K ตรม. – 200K ตรม. หลังจากที่ทำไปได้ 80K ตรม. ในงวด 9M66 นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนจะขายสินทรัพย์เข้ากองทุน WHART ใน 4Q66 โดยเป็นพื้นที่รวม 142K ตรม. มูลค่า 3.5 พันล้านบาท

 

Valuation & action

โมเมนตัมยอดขายที่ดินที่ยังคงเป็นบวกต่อเนื่องจะช่วยสร้างสภาวะบวกให้กับราคหุ้น โดยยอดขายที่ดินที่สูงในปีนี้จะทำให้ยอดโอนที่ดินสูงในปีหน้า อย่างไรก็ตาม ยอดขายที่ดินที่สูงในปีนี้จะกลายเป็นความท้าทายในปีหน้าในการที่จะทำยอดขายให้ได้ดีกว่าปีนี้ ซึ่งจะกลายเป็นความท้าทายต่อเนื่องไปถึงผลประกอบการในปี 2568 ด้วย เรายังคงราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 ซึ่งคำนวณโดยวิธี SOTP เอาไว้ที่ 5.30 บาท และคงคำแนะนำ “ถือ” WHA

 

Risks

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical risk), เศรษฐกิจชะลอตัวลง, ภัยธรรมชาติ, การซื้อที่ดิน, การกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม, เงินทุนไม่เพียงพอ