วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BTS - แย่กว่าที่คาดเพราะ VGI และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BTS - แย่กว่าที่คาดเพราะ VGI และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

มีกำไรสุทธิ แต่ขาดทุนจากธุรกิจหลัก ซึ่งแย่กว่าที่เราคาดเอาไว้ กำไรสุทธิของ BTS อยู่ใน 257 ล้านบาทใน 2QFY24 ลดลง 26% yoy แต่พลิกฟื้นจากขาดทุนสุทธิ 772 ล้านบาทใน 1QFY24

โดยบริษัทบันทึกกำไรพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 543 ล้านบาทจาการขาย Rabbit Line Pay (RLP) แต่หากตัดรายการนี้ออกบริษัทจะมีผลขาดทุนจากธุรกิจหลักในไตรมาสนี้ 294 ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการแย่กว่าที่เราคาดไว้ เพราะผลการดำเนินงานของ VGI แย่ลงเพราะรายได้ และ margin ต่ำเกินคาดทั้งคู่ ในขณะที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ขาดทุนหนักขึ้นด้วย ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจในไตรมาสนี้ได้แก่ i) รายได้ และ ต้นทุนการให้บริการที่ลดลง เพราะรายได้จากงานก่อสร้างน้อยมากจากการที่รถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้าสู่ช่วงปลายโครงการแล้ว ii) ค่าใช้จ่าย SG&A สูงขึ้นเนื่องจากมีจำนวนพนักงานรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเพิ่มขึ้น

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BTS - แย่กว่าที่คาดเพราะ VGI และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BTS - แย่กว่าที่คาดเพราะ VGI และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BTS - แย่กว่าที่คาดเพราะ VGI และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BTS - แย่กว่าที่คาดเพราะ VGI และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง