วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ HANA ผลประกอบการ 3Q66: กำไรจากธุรกิจหลักเป็นไปตามคาด

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ HANA ผลประกอบการ 3Q66: กำไรจากธุรกิจหลักเป็นไปตามคาด

กำไรสุทธิของ HANA ใน 3Q66 อยู่ที่ 734 ล้านบาท (+76% YoY, +15% QoQ) ดีกว่าประมาณการของ KGI 8% และดีกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ในตลาด 14%

แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ (ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน/กำไรจากตราสารอนุพันธ์) กำไรจากธุรกิจหลักใน 3Q66 จะอยู่ที่ 674 ล้านบาท (-20% YoY, -10% QoQ) ซึ่งเป็นไปตามประมาณการของเรา เพราะยอดขายที่ต่ำเกินคาด และ SG&A ที่สูงกว่าคาดหักล้างกันไปกับอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้กำไรจากธุรกิจหลักในงวด 9M66 อยู่ที่ 1.7 พันล้านบาท (-7% YoY) และคิดเป็น 87% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา

ยอดขายลดลงทั้ง YoY และ QoQ

ยอดขายของ HANA ใน 3Q66 อยู่ที่ 6.6 พันล้านบาท (-13% YoY, -5% QoQ) ทำให้ยอดขายในงวด 9M66 อยู่ที่ 1.99 หมื่นล้านบาท (-1% YoY) แต่หากไม่รวมผลจากอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขายใน 3Q66 จะอยู่ที่ 186 ล้านเหรียญดอลลาร์ฯ (-10% YoY, -7% QoQ) ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของเราที่ 7% ทั้งนี้ ยอดขายที่ลดลงทั้ง YoY และ QoQ เป็นเพราะยอดขายในประเทศจีน และ กลุ่มธุรกิจ IC ลดลง ส่งผลให้ยอดขายในงวด 9M66 อยู่ที่ 577 ล้านดอลลาร์ฯ (-0.2% YoY) และคิดเป็น 72% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา

อัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าที่คาดไว้

อัตรากำไรขั้นต้นของ HANA ใน 3Q66 อยู่ที่ 15.7% (+0.3ppts YoY, +0.7ppts QoQ) ดีกว่าประมาณการของเรา 1.4ppts เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุนค่าแรงลดลง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในงวด 9M66 อยู่ที่ 13.2% (-0.3ppts YoY) ซึ่งยังสูงกว่าสมมติฐานปี 2566 ของเราที่ 12.3% ส่วนค่าใช้จ่าย SG&A อยู่ที่ 451 ล้านบาท (+11% YoY, +15% QoQ) คิดเป็นสัดส่วน SG&A ต่อยอดขายที่ 6.9% ซึ่งสูงกว่าประมาณการของเราที่ 6.1% (จาก 5.4% ใน 3Q65 และ 5.7% ใน 2Q66)

 

 

 

 

อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการของ HANA อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 ที่ 0.50 บาท/หุ้น กำหนดขึ้น XD วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 13 ธันวาคม 2566 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1% จากราคาปิดล่าสุด

Upside ของกำไรจะหักล้างผลของ dilution จากการขายหุ้น PP

เนื่องจากกำไรจากธุรกิจหลักในงวด 9M66 คิดเป็น 87% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา ดังนั้น เราจึงมองว่าประมาณการกำไรของเราในปัจจุบันน่าจะมี upside อีกประมาณ 10-15% อย่างไรก็ตาม upside ดังกล่าวจะหักล้างผลของ dilution จากการขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (private placement หรือ PP)

Valuation & action

เรายังคงราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 ที่ 56.00 บาท อิงจาก PER ที่ 20.0x (ค่าเฉลี่ยในอดีต +0.75 S.D.) และคงคำแนะนำ “ถือ” HANA

Risks

ภัยธรรมชาติ, มีการปิดโรงงานนอกแผน, ลูกค้าเปลี่ยนไปสั่งสินค้าจาก supplier รายอื่น, ขาดแคลนวัตถุดิบ, เงินบาทแข็งค่าขึ้น (เราใช้สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนปี 2566-67F ที่ 33.80 บาท/ดอลลาร์ฯ