วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AH - กำไรจากธุรกิจหลักแข็งแกร่ง

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AH - กำไรจากธุรกิจหลักแข็งแกร่ง

รายได้ของ AH ใน 3Q23 เพิ่มขึ้นเป็น 7.6 พันล้านบาท (+4% yoy) ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดไว้ โดย GPM เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 11.7% จาก 11.1% ใน 3Q22 ซึ่งช่วยให้กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 439 ล้านบาท (+23% yoy)

ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทในเครือลดลงอย่างมีนัยสำคัญมาอยู่ที่ 81 ล้านบาท จาก 152 ล้านบาทใน 3Q22 เนื่องจาก (i) ไม่มีส่วนแบ่งกำไรจาก Hyundai Motor (Thailand) ซึ่งใน 3Q22 อยู่ที่ 56 ล้านบาท และ (ii) Purem AAPICO ซึ่งเป็น JV ใหม่ของบริษัทบันทึกต้ทุนของการเปิดกิจการในช่วงก่อนเปิดดำเนินงาน ดังนั้น กำไรจากธุรกิจหลักของ AH จึงอยู่ที่ 432 ล้านบาท (+1% yoy) ซึ่งเป็นไปตามประมาณการของเราและของนักวิเคราะห์ในตลาด

 

ยังคงมองแนวโน้มเป็นบวก

กำไรสุทธิในงวด 9M23 คิดเป็น 72% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา โดยเราเชื่อว่ากำไรใน 4Q23 น่าจะดีกว่าเมื่อปีที่แล้ว เพราะมีคำสั่งซื้อใหม่ ๆ และตลาดต่างประเทศในช่วงนี้ดีกว่าตลาดในประเทศ นอกจากนี้ ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทใน
เครือใน 4Q23 ก็น่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 4Q22 เพราะ (i) Hyundai ส่งผลขาดทุนมาที่บริษัท 26 ล้านบาทใน 4Q22 (ii) ผลขาดทุนของ Purem AAPICO น่าจะลดลงหลังจากที่เปิดดำเนินการเต็มรูปแบบแล้ว

 

คงคำแนะนำ ซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายที่ 41 บาท

ถึงแม้ว่าราคาหุ้นของ AH จะดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ โดยคิดเป็น P/E ที่ 5.5x เท่านั้น (ค่าเฉลี่ยในอดีต -1S.D.) และคิดเป็น P/BV ที่ 0.9x เท่านั้น

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AH - กำไรจากธุรกิจหลักแข็งแกร่ง

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AH - กำไรจากธุรกิจหลักแข็งแกร่ง