วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ WHA ผลประกอบการ 3Q66: กำไรจากธุรกิจหลักต่ำกว่าเราคาด

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ WHA ผลประกอบการ 3Q66: กำไรจากธุรกิจหลักต่ำกว่าเราคาด

WHA รายงานกำไรสุทธิใน 3Q66 อยู่ที่ 623 ล้านบาท (+141% YoY แต่ -28% QoQ) ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของเราและตลาด (consensus) คาด 17 และ 15% ตามลำดับ

หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรจากธุรกิจหลักจะอยู่ที่ 679 ล้านบาท (+20% YoY แต่ -29% QoQ) ต่ำกว่าเราคาดราว 9% โดยหลัก ๆ มาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจ IE และธุรกิจสาธารณูปโภคอ่อนแอกว่าคาด ในภาพรวม กำไรจากธุรกิจหลักงวด9M66 อยู่ที่ 2.1 พันล้านบาท (+22% Yoy) และคิดเป็น 47% ของประมาณการกำไรเต็มปีนี้ของเรา

Key Highlights

i) ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม: รายได้จากธุรกิจ IE ใน 3Q66 อยู่ที่ 1.0 พันล้านบาท (+5% YoY แต่ -31% QoQ) ทำให้ รายได้ใน 9M66 จากธุรกิจ IE อยู่ที่ 3.5 พันล้านบาท (+50% YoY) ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นใน 3Q66 จากการขายที่ดินดีขึ้นอยู่ที่ 52.2% (เทียบกับ 38.9% ใน 3Q65 และ 49.9% ใน 2Q66) ขณะที่บริษัทประสบความสำเร็จจากยอดขายที่ดินในประเทศไทยได้ประมาณ 700 ไร่และในเวียนดนามได้ประมาณ 300 ในงวด 3Q66 ส่งผลให้ยอดขายที่ดินงวด 9M66 อยู่ที่ประมาณ 1,600 ไร่และ 400 ไร่ตามลำดับ (เทียบกับสมมติฐานเต็มปี 2566 ของเราอยู่ที่ 2,000 ไร่ในประเทศไทยและที่ 500 ไร่ในเวียดนาม) ทั้งนี้ เมื่อสิ้นงวด 3Q66 ยอด backlog ของ WHA อยู่ที่ประมาณ 1,500 ไร่ (โดยที่ประเทศไทยมีอยู่ราว 1,300 ไร่และที่เวียดนามอีกราว 200 ไร่)

 

 

 

ii) ธุรกิจการเช่า: รายได้จากธุรกิจการเช่าอยู่ที่ 283 ล้านบาท (+9% YoY แต่ -6% QoQ) ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจการเช่างวด 9M66 สูงขึ้นอยู่ที่ 798 ล้านบาท (+3% YoY) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เช่า ขณะที่ อัตรากำไรขั้นต้นใน 3Q66 อยู่ที่ 56.1% (เทียบกับ 61.3% ใน 3Q65 และ 55.9% ใน 2Q66

iii) ธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า: รายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภคอยู่ที่ 713 ล้านบาท (+8% YoY แต่ - 9% QoQ) ทำให้รายได้งวด 9M66 เพิ่มเป็น 2.1 พันล้านบาท (+10% YoY) เนื่องจากทั้งปริมาณยอดขายและราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น ในขณะที่ ส่วนแบ่งกำไรปกติจากธุรกิจไฟฟ้าอยู่ที่ 349 ล้านบาทเทียบกับผลขาดทุนสุทธิที่ 194 ล้านบาทใน 3Q65 และเพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญจาก 182 ล้านบาทใน 2Q66 เนื่องจากไม่มีการปิดซ่อมบำรุงชั่วคราวใน 3Q66 และการที่ราคาก๊าซต่ำลง

Valuation

เราคงราคาเป้าหมาย SOTP สิ้นปี 2567 ที่ 5.30 บาทและคงคำแนะนำเพียง “ถือ”

Risk

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical risk), เศรษฐกิจชะลอตัวลง, เกิดภัยธรรมชาติ, การซื้อที่ดิน, การกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมและเงินทุนไม่เพียงพอ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ WHA ผลประกอบการ 3Q66: กำไรจากธุรกิจหลักต่ำกว่าเราคาด