วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี INTUCH - Catch-up play

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี INTUCH - Catch-up play

เรายังคงคำแนะนำซื้อ INTUCH และคงราคาเป้าหมายเอาไว้ที่ 89 บาท โดยให้ discount 5% จาก NAV เราคาดว่ากำไรใน 2Q23F จะเพิ่มขึ้น 8% qoq โดยจะมาจาก ADVANC เป็นหลัก

ทั้งนี้ เมื่อดูจาก discount หลังมีข่าวว่า INTUCH จะขาย THCOM ออกไปให้ GULF พบว่าราคาหุ้นมี discount ลดลงเหลือ 5% จาก NAV ของ ADVANC ดังนั้น เราจึงมองว่า INTUCH จะเป็นหุ้นที่ขยับตาม ADVANC เนื่องจาก discount ในปัจจุบัน (9%) สูงกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ INTUCH ก็ยังสูงกว่าด้วย

 

คาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น qoq เพราะ ADVANC

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ INTUCH จะอยู่ที่ 2.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% qoq จากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก  ADVANC ซึ่งเป็นบริษัทลูกหลัก ทั้งนี้ เราไม่มีผลประกอบการรายไตรมาสในงวด 2Q22 เพราะบริษัทต้อง re-state งบการเงิน ทั้งงบดุล และงบกำไรขาดทุน เนื่องจากมีการขายหุ้น THCOM ออกไปใน 4Q22 เราคาดว่ากำไรที่เพิ่มขึ้น qoq ของ ADVANC จะมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนที่ลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการตลาด เนื่องจากการแข่งขันลดลงหลังการควบรวมของ DTAC และ TRUE ในเดือนมีนาคมปีนี้ เราคาดว่ากำไรสุทธิของ ADVANC ใน 2Q23F จะเพิ่มขึ้น 9% qoq และ 10% yoy เป็น 7.3 พันล้านบาท

 

 

 

ยังคงคาดว่ากำไรปี FY23F จะเพิ่มขึ้น 7.5% yoy เป็น 1.11 หมื่นล้านบาท

เนื่องจากประมาณการกำไรใน 2Q จะทำให้กำไรในงวด 1H23 คิดเป็น 50% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา ดังนั้น เราจึงยังคงประมาณการกำไรปี FY23F เอาไว้เท่าเดิม อย่างไรก็ตาม ประมาณการของเรายังมี upside อีกหา ADVANC สามารถรักษาโมเมนตัมของกำไรใน 2Q23 เอาไว้ได้

 

คงคำแนะนำ ซื้อ และคงราคาเป้าหมายเอาไว้ที่ 89 บาท

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ INTUCH โดยคงราคาเป้าหมายเอาไว้ที่ 89 บาท อิงจาก discount 5% จาก NAV ของ ADVANC ทั้งนี้ ราคาหุ้น INTUCH มี discount จาก NAV ของบริษัทลูกน้อยลง หลังจากที่มีข่าวว่าบริษัทจะขายหุ้น THCOM ออกไปให้ GULF ซึ่งจากการศึกษาของเราพบว่าราคาหุ้น INTUCH ซื้อขายโดยมี discount เฉลี่ย 5% จาก NAV ของ ADVANC ทั้งนี้ เนื่องจาก discount ในปัจจุบันอยู่ที่ 9% เราจึงมองว่า INTUCH เป็นหุ้น laggard ที่จขยับตาม ADVANC โดยคาดว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า ADVANC ที่ 4.6%

 

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี INTUCH - Catch-up play