วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี AUCT - จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

วิเคราะห์หุ้น : บล.กรุงศรี AUCT - จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

คาดว่า NPLs  ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการประมูล เราจึงเชื่อว่ากำไรของ AUCT ในปี  2023F จะเพิ่มขึ้นถึง 25% ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 315 ล้านบาท

เราแนะนำ ซื้อ AUCT โดยประเมินราคาเป้าหมายที่ 12 บาท อิงจาก P/E ที่ 21x (ค่าเฉลี่ย +0.5 S.D.)

 

รายได้เพิ่มขึ้น มีสองเหตุผลที่น่าจะทำให้รายได้ของ AUCT เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ และปีหน้า (i) บริษัทปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการประมูลจาก9,000 บาทเป็น 10,000 บาท ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 และ (ii) คาดว่าจะมีรถถูกยึดเพิ่มขึ้นหลังจากที่โครงการพักชำระหนี้ที่ สิ้นสุดลง ส่งผลให้ NPLs ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 1.89% ใน 1Q23 ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบสามปี และเรามองว่ายังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นไปอีก

GPM สูงขึ้น ในปีที่แล้ว  GPM ของบริษัทอยู่ที่ 50.2% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบห้าปี เพราะต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีรถที่ถูกยึดเข้ามาสู่กระบวนการประมูลเพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันสูงขึ้น เราเชื่อว่า  GPM ของบริษัทในปีนี้น่าจะฟื้นกลับไปอยู่ระดับปกติที่ประมาณ 53% หลังจากที่ GPM ใน 1Q23 ออกมาแข็งแกร่งที่ 52.73% จาก 47.25% ใน 1Q22 เรามองว่าบริษัทมีศักยภาพที่จะรักษาระดับ GPM ถ้าหากว่ารายได้อยู่ในระดับสูง

 

Action/ Recommendation

เราคาดว่าปริมาณรถที่เข้าสู่กระบวนการประมูลของบริษัทจะสูงไปจนถึงปีหน้า ดังนั้น เราจึงแนะนำซื้อ AUCT โดยประเมินราคาเป้าหมายที่ 12 บาท อิงจาก P/E ที่ 21x (ค่าเฉลี่ย +0.5 S.D.) ซึ่งเมื่อประเมินด้วยวิธี DCF จะได้ราคาเป้าหมายที่ 11.90 บาท นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทก็สูงที่ 5.7%