วิเคราะห์หุ้น : บล.เคจีไอฯ Shipping sector คลองปานามา ออกกฎกำหนดความลึกเรือ

วิเคราะห์หุ้น : บล.เคจีไอฯ Shipping sector คลองปานามา ออกกฎกำหนดความลึกเรือ

หน่วยงานกำกับดูแลคลองปานามา ประกาศแผนเพิ่มความเข้มงวดสำหรับเรือขนาดใหญ่ที่จะแล่นผ่านคลอง โดยระบุว่าขณะนี้ระดับน้ำในคลองมีความตื้นมากขึ้นเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง

คลองปานามาเป็นเส้นทางขนส่งระหว่างฝั่ง East coast กับ West coast ของสหรัฐฯ ซึี่งไม่ใช่เส้นทางขนส่งสินค้าของไทย (ไทยส่งสินค้าไป West coast ผ่าน ม.แปซิฟิก แต่ส่งไป East coast ผ่าน ม.แอตแลนติก) ทั้งนี้ คาดว่าไม่มีผลกระทบทางตรงต่อการส่งออกของไทย แต่อาจมีผลกระทบ freight rate ในเส้นทางที่ผ่านคลองปานามานี้ ซึ่งจะต้องมีค่า surcharge เพิ่ม จะกระทบต้นทุนการขนส่งสินค้าระหว่าง East coast กับ West coast ของสหรัฐฯ หรือยุโรป กับฝั่ง West coast หรือเอเชียตะวันออกไป East coast ทั้งนี้การขนส่งยังทำได้อยู่ แต่เรือจะขนสินค้าต่อรอบได้น้อยลง ขณะที่ผลกระทบต่อ freight rate ใน
เส้นทางอื่นๆ น่าจะจำกัด เช่นกันเนื่องจากสภาวะอุปทานส่วนเกินในอุตสาหกรรมเดินเรือ

วิเคราะห์หุ้น : บล.เคจีไอฯ Shipping sector คลองปานามา ออกกฎกำหนดความลึกเรือ