ไข่ไก่เบอร์ 0 4.66 บาท/ฟอง ไข่ไก่เบอร์ 1 4.50 บาท/ฟอง

ไข่ไก่เบอร์ 0 4.66 บาท/ฟอง  ไข่ไก่เบอร์ 1 4.50 บาท/ฟอง

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ข้าวโพด ข้าวและปลาป่นราคาเพิ่มขึ้น สุกรและไข่ไก่ทรงตัว กากถั่วเหลืองราคาลดลง ไก่เนื้อราคายืนอ่อน

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 756 บาท เป็นหาบละ 765 บาท เนื่องจากเป็นช่วงนอกฤดูกาล 

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2566 ราคาเพิ่มขึ้น 25.25 เซนต์ หรือ 4.6% ปิดที่ 5.75 ดอลลาร์/บุชเชล ราคาสินค้าเกษตรในตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเทรดเดอร์กังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศ โดยภาวะแห้งแล้งเพิ่มขึ้นในเขตมิดเวสต์ของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับผลผลิต นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่ายุโรปเหนือและยูเครนจะเผชิญภาวะแห้งแล้งในช่วงครึ่งแรกของฤดูร้อนด้วย

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
 

กากถั่วเหลือง : ราคาลดลง

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ณ โรงงานผู้ผลิต ราคาปรับลดลงจากกิโลกรัมละ 22.10 บาท เป็นกิโลกรัมละ 21.80 บาท ราคายังคงปรับลง จากคาดการณ์ผลผลิตในฝั่งสหรัฐอเมริกาและภาพรวมของทั้งโลกยังอยู่ในระดับที่ดี ประกอบกับปริมาณซื้อในตลาดลดลง จากการหันไปใช้วัตถุดิบทดแทนมากขึ้น  

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2566 เพิ่มขึ้น 52.25 เซนต์ หรือ 4.21% ปิดที่ 12.92 ดอลลาร์/บุชเชล ราคาเพิ่มขึ้นจากความกังวลสภาพอากาศที่แห้งแล้งที่อาจส่งผลต่อผลผลิต

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

 

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น
 

หลังจากประเทศเปรูประกาศโควตาการจับปลาสำหรับฤดูกาลใหม่ออกมาต่ำมาก และหลังเริ่มจับปลาปรากฏว่าเกือบทุกพื้นที่ปริมาณลูกปลาเกินกำหนด ทำให้มีการประกาศหยุดจับปลาทั้งหมด และยกเลิกการจับปลาสำหรับฤดูกาลใหม่โดยไม่มีกำหนด ปัจจัยนี้ทำให้ตลาดกังวลมาก โดยคาดว่าผลผลิตจะไม่พอกับความต้องการใช้ โดยเฉพาะผู้ซื้อหลักจากจีน ซึ่งต้องหาแหล่งจำหน่ายจากประเทศอื่นทดแทนเป็นจำนวนมาก 

สถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 55.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 57.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 49.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 51.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 46.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 48.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาปรับขึ้นจากกิโลกรัมละ 46.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 48.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาปรับขึ้นจากกิโลกรัมละ 44.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 46.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะปรับตัวสูงขึ้น
 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากตันละ 522 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 523 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 434 ดอลลาร์สหรัฐฯ  เป็นตันละ 435 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,650 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,350 บาท

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 76-81 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,700 บาท (บวก/ลบ 74)   

การกวาดล้างเนื้อสุกรลักลอบอย่างต่อเนื่องที่ยังคงตกค้างตามห้องเย็น ส่งผลให้มีการเร่งระบายเนื้อสุกรกลุ่มนี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งขายตรงสู่ร้านอาหารที่ใช้เนื้อหมูเป็นหลัก และตลาดนัดบางแห่งพบเนื้อสุกรผิดกฎหมายเก็บจนไม่สามารถบริโภคได้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคายืนอ่อน

ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 16.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกาศราคาแนะนำ ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.80 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 

--------------------------------------

ที่มา :  สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
           E-mail : [email protected]