SA ตัวจริงเรื่อง Branded Residence (6 ธ.ค. 2565)

SA ตัวจริงเรื่อง Branded Residence (6 ธ.ค. 2565)

คาดกำไรปกติปี FY23F จะเติบโตโดดเด่นกว่า 209% สู่ระดับ 828 ล้านบาท หนุนโดย (1) การฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ (2) โครงการใหม่จำนวนมากที่อยู่ระหว่างรอรับรู้รายได้ รวมถึง (3) รายได้จากธุรกิจโรงแรมที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดี

แนะนำ “ซื้อ” กำหนดราคาเป้าหมาย 11.20 บาท อิง PER ปี FY23F ที่ 16 เท่า

SA ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจ Branded Residence เป็นคอนโดพร้อมขายที่มีบริการให้เช่าและโรงแรมในโครงการเดียวกัน โดยลูกค้าที่ซื้อคอนโดจะได้รับบริการในระดับเดียวกับโรงแรม Brand ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ WYNDHAM, RAMADA, และ Qbox รวมถึง CASSIA และHILTON ที่ทำสัญญาร่วมมือกันในปีนี้ ปัจจุบันบริษัทมีสินค้าพร้อมขายอยู่ประมาณ 3.7 พันล้านบาทและมีมูลค่ายอดขายรอรับรู้เป็นรายได้ประมาณ 6.5 พันล้านบาท 

คาดรายได้ช่วงปี 2023-2024 จะยกระดับกว่าเท่าตัวเป็น 6.4-7.8 พันล้านบาท เทียบกับประมาณรายได้ปี 2022 นี้ที่ 2.9 พันล้านบาท หนุนโดย (1) รายได้จากโครงการแนวราบที่เพิ่มขึ้น (2) การฟื้นตัวของยอดขายคอนโดมีเนียม และ (3) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจโรงแรมจะฟื้นตัวแข็งแกร่งตามจำนวนนักท่องเที่ยว ประเมินรายได้ปี 2023 เติบโต 121% เป็น 6.4 พันล้านบาท แบ่งเป็นรายได้โอนโครงการที่พัฒนาเสร็จแล้วราว 3.4 พันล้านบาท รายได้จากการโอนโครงการใหม่อย่าง Monsane Exclusive Villa (Ratchapruek-Pinklao) และ Landmark @ MRTA station ราว 2.5 พันล้านบาท รวมถึงรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจโรงแรมอีกประมาณ 500 ล้านบาท คาดกำไรปี 2023 จะเติบโตโดดเด่นกว่า 209% สู่ระดับ 828 ล้านบาท

แนะนำ “ซื้อ” หนุนโดยกำไรที่มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง หนุนโดย (1) การฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ (2) โครงการใหม่จำนวนมากที่อยู่ระหว่างรอรับรู้รายได้ รวมถึง (3) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจโรงแรมที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดี กำหนดราคาเป้าหมาย 11.20 บาทต่อหุ้น อิง 16x FY23F EPS